Anlæg til produktion af bindemidler

Kompetencer

Styregruppe
Projektledelse
Projekt/designingeniør
Specialistkompetencer
Tegneressourcer

Projektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt mig for mere information
Claus Christiansen
Director, Energy & Renewables Section
Telefon: +45 6167 6137
E-mail: cc@proeng.dk

Projektbeskrivelse

Total revamp og produktionsforøgelse af et ældre anlæg til produktion af organisk opløsningsmiddel baserede bindemidler.

Nedrivning af uddaterede produktionsudstyr og genopbygning af de nye produktionsafsnit skulle af hensyn til forsyning af markedet i stort omfang foregå samtidig med, at der blev produceret på anlægget. Det stillede store krav til koordinering mellem Process Engineerings projektledere og kundens produktionschef og sikkerhedsorganisation.

En væsentlig del af projektet var forøgelse af sikkerhedsniveauet på anlægget gennem introduktion af et separat system til separation af væske og gasudslip fra sikkerhedsventiler og brudskiver, samt indførelse af inertisering af alle opløsningsmiddeltanke, hvor det var relevant.

Processen

Process Engineerings projektleder og specialister arbejdede i 18 måneder tæt sammen med kundens produktionschef, indkøbschef, engineeringkoordinator og sikkerhedsorganisation fra et projektkontor, der blev oprettet hos kunden.

Undervejs i projektet justerede vi løbende vores projektorganisation til mellem to og syv personer afhængigt af det skiftende behov for forskellige kompetencer.

Anlæg til produktion af bindemidler

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse samt omfanget af projektet dækker over:

 • Klassifikation af potentielle forureningskilder
 • Udarbejdelse af instruktioner til håndtering af forureningskilder
 • Udarbejdelse af udbudsdokumenter til nedrivning af uddaterede udstyr, komponentleverancer og rørentrepriser
 • Gennemførelse af udbudsrunder
 • Anbefalinger til valg af leverandører
 • Site supervision af installationsarbejde
 • Basic engineering for dele af anlægget
 • Detailed engineering for hele anlægget
 • PI Diagrammer
 • 3D model i Plant 3D
 • Udarbejdelse af tekniske specifikationer på nyt udstyr