Anlæg til produktion af bindemidler

Kompetencer

Styregruppe
Projektledelse
Projekt/designingeniør
Specialistkompetencer
Tegneressourcer

Projektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt mig for mere information
Poul B. Jakobsen
CEO, Administrerende direktør
Telefon: +45 2424 1183

Projektbeskrivelse

Total revamp og produktionsforøgelse af et ældre anlæg til produktion af organisk opløsningsmiddel baserede bindemidler.

Nedrivning af uddaterede produktionsudstyr og genopbygning af de nye produktionsafsnit skulle af hensyn til forsyning af markedet i stort omfang foregå samtidig med, at der blev produceret på anlægget. Det stillede store krav til koordinering mellem Process Engineerings projektledere og kundens produktionschef og sikkerhedsorganisation.

En væsentlig del af projektet var forøgelse af sikkerhedsniveauet på anlægget gennem introduktion af et separat system til separation af væske og gasudslip fra sikkerhedsventiler og brudskiver, samt indførelse af inertisering af alle opløsningsmiddeltanke, hvor det var relevant.

Processen

Process Engineerings projektleder og specialister arbejdede i 18 måneder tæt sammen med kundens produktionschef, indkøbschef, engineeringkoordinator og sikkerhedsorganisation fra et projektkontor, der blev oprettet hos kunden.

Undervejs i projektet justerede vi løbende vores projektorganisation til mellem to og syv personer afhængigt af det skiftende behov for forskellige kompetencer.

Anlæg til produktion af bindemidler

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse samt omfanget af projektet dækker over:

 • Klassifikation af potentielle forureningskilder
 • Udarbejdelse af instruktioner til håndtering af forureningskilder
 • Udarbejdelse af udbudsdokumenter til nedrivning af uddaterede udstyr, komponentleverancer og rørentrepriser
 • Gennemførelse af udbudsrunder
 • Anbefalinger til valg af leverandører
 • Site supervision af installationsarbejde
 • Basic engineering for dele af anlægget
 • Detailed engineering for hele anlægget
 • PI Diagrammer
 • 3D model i Plant 3D
 • Udarbejdelse af tekniske specifikationer på nyt udstyr

Se flere af vores projekter inden for Industri

Tryktabsberegning på rørsystem
Tryktabsberegninger for DN 100, DN 125 og DN 150 ud fra tegning af rørsystem og data på medie, flow, tryk, temperatur, densitet og viskositet, samt udarbejdelse af beregningsrapport.
Landbaserede fiskeopdrætsanlæg
Implementering og support af AutoCAD Plant 3D og rørdesign udført i Plant 3D.
Anlæg for CO2
Supportfunktion vedr. PI Diagram og komponentliste opbygning, samt rørstressberegninger baseret på termiske- og trykpåvirkninger.
Beregning af fundament til store scrubbere til montage på skibe for røggasrensning
Gennemgang af DNV regelsæt, opsætning af statisk model, beregning af last, opsætning af 3D beregningsmodel af dynamiske påvirkninger, samt rapportering.
Opmåling og beregning af eksisterende stålkonstruktion på silo
Opmåling af stålkonstruktion, styrkeberegning og vindbelastning ift. Eurocode, samt udarbejdelse af beregningsrapport.
Previous slide
Next slide

Book et møde