Anlæg til knusning og separation af metalskrot

Kompetencer

Styregruppe
Projektledelse
Projekt/designingeniør
Specialistkompetencer
Tegneressourcer

Projektfaser

Feasibility study
Conceptual design
Basic design
Detailed design
Installation
Commissioning & handover
Kontakt mig for mere information
Poul B. Jakobsen
CEO, Administrerende direktør
Telefon: +45 2424 1183

Projektbeskrivelse

For at leve op til ny lovgivning om reduktion af deponiandelen fra metalskrot skulle Stena Metal Recycling A/S inden ultimo 2017 have et anlæg baseret på komplet nye separationsprincipper i drift på deres anlæg på Grenå Havn.

Anlægget omfattede en række pulverhåndterings- og separationsprocesser forbundet af ca. 40 transportbånd, kopelevatorer etc.

Processen

Projektet var i hovedtræk baseret på en række funktionsudbud på en basic engineering pakke, mens konstruktion og beregning af stålstrukturen blev udført som en detailed engineering pakke af Process Engineering.

Process Engineerings projektleder og specialister arbejdede den største del af tiden fra et projektkontor i vores afdeling i København. Men i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsdokumenter og leverandørscreening flyttede projektlederen i en periode til Stena Metal Recyclings kontor.

Undervejs i projektet justerede vi løbende vores projektorganisation til mellem to og syv personer afhængigt af det skiftende behov for forskellige kompetencer.

Stena

Ydelse og omfang af projektet

Vores ydelse samt omfanget af projektet dækker over:

  • Projektledelse for engineering
  • Basic engineering for det mekaniske ingeniørarbejde
  • El-, SRO- og bygningsingeniørdelen udført i samarbejde med underleverandør
  • Indkøbssupport for alle leverancer
  • Konstruktion og beregning af stålstruktur
  • Udarbejdelse af funktionsudbud

Se flere af vores projekter inden for Industri

Tryktabsberegning på rørsystem
Tryktabsberegninger for DN 100, DN 125 og DN 150 ud fra tegning af rørsystem og data på medie, flow, tryk, temperatur, densitet og viskositet, samt udarbejdelse af beregningsrapport.
Landbaserede fiskeopdrætsanlæg
Implementering og support af AutoCAD Plant 3D og rørdesign udført i Plant 3D.
Anlæg for CO2
Supportfunktion vedr. PI Diagram og komponentliste opbygning, samt rørstressberegninger baseret på termiske- og trykpåvirkninger.
Beregning af fundament til store scrubbere til montage på skibe for røggasrensning
Gennemgang af DNV regelsæt, opsætning af statisk model, beregning af last, opsætning af 3D beregningsmodel af dynamiske påvirkninger, samt rapportering.
Opmåling og beregning af eksisterende stålkonstruktion på silo
Opmåling af stålkonstruktion, styrkeberegning og vindbelastning ift. Eurocode, samt udarbejdelse af beregningsrapport.
Previous slide
Next slide