Grøn Gas

Projekt “Grøn Gas II”, Sikkerhedskoordinator

Grøn Gas er et nyt biogas anlæg, der placeres nord for Brønderslev ved Vrå.

Process Engineerings opgave i projektet er, at varetage opgaven som sikkerhedskoordinator på byggepladsen under hele byggeriet.

Jf. myndighedskrav kræves der en uddannelse som ”sikkerhedskoordinator” for at kunne varetage denne funktion på byggepladser.

Opgaven består i følgende:
  • Deltage i projekteringsfasen, for at indarbejde sikkerhedsmæssige tiltag for byggeriet
  • Udarbejde en PSS (”Plan for Sikkerhed og Sundhed”)
  • Deltage i byggemøde, som afholdes i forbindelse med sikkerhedsmøderne
  • Udarbejde dagsorden for sikkerhedsmøder, indkalde, afholde og lave referater fra disse møder på pladsen med alle involverede entreprenører
  • Lave sikkerhedsrunderinger på byggepladsen
  • Kontakten til Arbejdstilsynet
  • I samarbejde med bygherren have kontakten til alle entreprenører der arbejder på pladsen.
Tidsplan:

Byggeriet startede d. 1.7.2015 og forventes færdig maj/juni 2016.

Book et møde