Industri

Storebæltsbroen

CE-mærkning af inspektionsplatforme på Storebæltsbroen

CE-mærkning af inspektionsplatforme på Storebæltsbroen Projektbeskrivelse Storebæltsbroen består af en højbro og en lavbro adskilt af Sprogø. Højbroen, der er den østlige bro, er en stålbro, hvor den midterste del er ophængt i to hovedkabler. Hovedkablerne er forankret i de 2 ankerblokke, og kablerne hviler ned på de to pyloner. Lavbroen, der er den vestlige […]

CE-mærkning af inspektionsplatforme på Storebæltsbroen Læs videre »

Styresystem

Forberedelse til udskiftning af styresystem i fire decentrale varmecentraler

Forberedelse til udskiftning af styresystem i fire decentrale varmecentraler Projektbeskrivelse Varmeforsyningen i Slagelse er baseret på afbrænding af halm, og ved nedbrud, spidsbelastning og i vinterperioden fungerer fire decentrale olie- og gasfyrede værker som backup til varmeforsyningen. SK Forsyning ønskede at udskifte styresystemets ældre PLC-system (Programmable Logic Controller), da de fire decentrale fjernvarmeværker var olie-

Forberedelse til udskiftning af styresystem i fire decentrale varmecentraler Læs videre »

Håndtering af spild

Optegning af rørsystemer til anlæg for håndtering af spild fra produktionsmaskiner

Optegning af rørsystemer til anlæg for håndtering af spild fra produktionsmaskiner Projektbeskrivelse Lundberg Tech A/S er leverandør af enheder og systemer for håndtering af spild fra produktionsmaskiner til blandt andet etiketindustrien. De udvikler og producerer en række granulatorer/cuttere, All-In-One enheder og centrale systemer til anlæg for spildhåndtering, som optegnes og leveres til deres kunder. Etiketterne

Optegning af rørsystemer til anlæg for håndtering af spild fra produktionsmaskiner Læs videre »

CO2-terminal

Etablering af Linde Gas’ første danske CO2-terminal

Etablering af Linde Gas’ første danske CO2-terminal Projektbeskrivelse Linde Gas (tidl. AGA) er Nordeuropas førende industrigasselskab, der sikrer stabile forsyninger til det danske marked. I 2018 indgik de aftale med LINDØ port of ODENSE om at placere deres første danske CO2-terminal på Lindøs Terminal Nord. Herfra leverer Linde Gas i dag CO2, der er udvundet

Etablering af Linde Gas’ første danske CO2-terminal Læs videre »

Metalskrot

Anlæg til knusning og separation af metalskrot

Anlæg til knusning og separation af metalskrot Projektbeskrivelse For at leve op til ny lovgivning om reduktion af deponiandelen fra metalskrot skulle Stena Metal Recycling A/S inden ultimo 2017 have et anlæg baseret på komplet nye separationsprincipper i drift på deres anlæg på Grenå Havn. Anlægget omfattede en række pulverhåndterings- og separationsprocesser forbundet af ca.

Anlæg til knusning og separation af metalskrot Læs videre »

Anlæg til produktion af bindemidler

Anlæg til produktion af bindemidler

Anlæg til produktion af bindemidler Projektbeskrivelse Total revamp og produktionsforøgelse af et ældre anlæg til produktion af organisk opløsningsmiddel baserede bindemidler. Nedrivning af uddaterede produktionsudstyr og genopbygning af de nye produktionsafsnit skulle af hensyn til forsyning af markedet i stort omfang foregå samtidig med, at der blev produceret på anlægget. Det stillede store krav til

Anlæg til produktion af bindemidler Læs videre »

Udnyttelse af overskudsvarme

Udnyttelse af overskudsvarme

Udnyttelse af overskudsvarme Projektbeskrivelse Udnyttelse af overskudsvarme fra tjæredestillationsproces til at producere fjernvarme. Produktionen af fjernvarme er en sidegevinst til anlæggets opbygning, som sikrer korrekt temperaturstyring og dermed optimal styring af processen og køling uanset omgivelsestemperaturen. Processen Projektet blev gennemført af et mindre team af projektledere, ingeniører og tegnere, som gennemførte basic og detailed design,

Udnyttelse af overskudsvarme Læs videre »

Linewalk

Linewalk og opdatering af PI Diagram

Linewalk og opdatering af PI Diagram Projektbeskrivelse Opdatering af PI Diagrammer på eksisterende produktionslinjer for omfattende procesanlæg. Processen Gennemgang og linewalk af eksisterende procesanlæg. Samtlige originale PI Diagrammer blev gennemgået og tilrettet og arkiveret i kundens database. Arbejdet blev udført og planlagt koordineret i samarbejde med kundens nøglepersoner. Ydelse og omfang af projektet Vores ydelse

Linewalk og opdatering af PI Diagram Læs videre »

Design af CO2 gasterminal

Design af CO2 gasterminal

Design af CO2 gasterminal Projektbeskrivelse Etablering af ny gasterminal for distribution af gas. Gassen leveres med skib til modtagestation og pumpes til terminalen for opbevaring og bliver efterfølgende distribueret med tankbil. Processen På basis af kundens egne PI Diagrammer gik projektet ud på at etablere en ny gasterminal til modtagelse og distribution af gas. Process

Design af CO2 gasterminal Læs videre »

Calsiner

Tegning, konstruktion og myndighedsgodkendelse af løfteudstyr til udskiftning af Calsiner

Tegning, konstruktion og myndighedsgodkendelse af løfteudstyr til udskiftning af Calsiner Projektbeskrivelse Aalborg Portland A/S skulle udskifte to af deres 55 meter høje Calsiner, da de var blevet slidt ned. For at forbedre processen med en længere procestid og dermed et bedre produktresultat skulle de nye Calsiner være 15 meter højere. Udskiftningen skulle foregå med mindst

Tegning, konstruktion og myndighedsgodkendelse af løfteudstyr til udskiftning af Calsiner Læs videre »