Energy & Renewables

CE

CE-mærkning af ladestation til elektrisk drevne færger

CE-mærkning af ladestation til elektriske drevne færger Projektbeskrivelse I Oslo har de investeret i grønne færger, og efter planen skulle rutefærgerne udskiftes ved udgangen af 2021. I den forbindelse var SEAM AS ved at etablere en ladestation på havnefronten i Oslo til de nye elektrisk drevne færger. Process Engineerings rolle i projektet var at facilitere […]

CE-mærkning af ladestation til elektrisk drevne færger Læs videre »

Avista Green

Installation af varmevekslere i rørsystem for at udnytte energikilde

Installation af varmevekslere i rørsystem for at udnytte energikilde Projektbeskrivelse Avista Green (AVG) køber brugt smøreolie fra hele den kystnære del af Vesteuropa og sejler det til Kalundborg, hvor det sammen med de mængder, der bliver indsamlet i Danmark, bliver genraffineret på anlægget. I 2017 brændte det tidligere raffinaderi ned til grunden, og Process Engineering

Installation af varmevekslere i rørsystem for at udnytte energikilde Læs videre »

ATEX

ATEX zoneklassifikation på raffinaderi

ATEX zoneklassifikation på raffinaderi Projektbeskrivelse Avista Green indsamler brugt smøreolie fra hele den kystnære del af Vesteuropa og sejler det til deres raffinaderi i Kalundborg, hvor det bliver genraffineret. Som virksomhed er det et lovkrav at zoneklassificere sit anlæg og udarbejde en zoneklassifikationsplan, der indgår i virksomhedens eksplosionssikrings APV, hvis anlægget indeholder brandbare medier eller

ATEX zoneklassifikation på raffinaderi Læs videre »

Biogas

Biogas til bybusser i Oslo

Biogas til bybusser i Oslo Projektbeskrivelse For Wärtsilä, Norge skulle Victor A/S levere et biogasanlæg til konvertering af affald til flydende biogas. Med det nye anlæg er det muligt at producere nok brændstof til at køre 135 busser. På den måde bliver både partikelemissioner og støjniveau reduceret, mens CO2-forbruget bliver reduceret med omkring 10.000 tons

Biogas til bybusser i Oslo Læs videre »

Afluftning af spædevand

Undersøgelse af alternative anlæg til afluftning af spædevand

Undersøgelse af alternative anlæg til afluftning af spædevand Projektbeskrivelse En stor del af fjernvarmen i Trekantsområdet bliver produceret af Ørsted på Skærbækværket i Skærbæk. Udover fjernvarme produceres også spædevand på Skærbækværket. Spædevand bliver afluftet i et eksisterende aflufteranlæg ved et undertryk på ca. 0,7 bar og ca. 70 grader. Resultatet er afluftet vand med et

Undersøgelse af alternative anlæg til afluftning af spædevand Læs videre »

Biomasseanlæg

CE-mærkning af biomasseanlæg

CE-mærkning af biomasseanlæg Projektbeskrivelse Biomasseanlægget på Asnæsværket i Kalundborg har tidligere været en af Danmarks største kulfyrede kraftværker. For at reducere CO2-udledningen og dermed bidrage markant til den grønne omstilling, modtog Ørsted A/S støtte fra Energistyrelsen til at konvertere anlægget fra at fyre med kul til at anvende træflis. Men før det nye, konverterede anlæg

CE-mærkning af biomasseanlæg Læs videre »

Elektrolyseanlæg

Udvikling af elektrolyseanlæg til produktion af eMethanol

Udvikling af elektrolyseanlæg til produktion af eMethanol Projektbeskrivelse Udvikling af elektrolyseanlæg til produktion af eMethanol til reduktion af udledning af CO2. eMethanol er et såkaldt elektrofuel, der er et CO2-neutralt brændsel. Med produktion af elektrofuels kan man udnytte “overskudsstrøm” fra vedvarende energikilder som sol og vind ved at konvertere det om til brint. Det ledes

Udvikling af elektrolyseanlæg til produktion af eMethanol Læs videre »

Raffinaderi

100.000 tons/år raffinaderi til genraffinering af brugt smøreolie

100.000 tons/år raffinaderi til genraffinering af brugt smøreolie Projektbeskrivelse Genopbygning af nyt og væsentlig større raffinaderi for Avista Oil på siten i Kalundborg Havn, hvor det tidligere raffinaderi brændte ned til grunden i 2017.  Avista Oil indsamler brugt smøreolie fra hele den kystnære del af Vesteuropa og sejler det til Kalundborg, hvor det sammen med

100.000 tons/år raffinaderi til genraffinering af brugt smøreolie Læs videre »

CE-mærkningshåndbog

Udarbejdelse af CE-mærkningshåndbog

Udarbejdelse af CE-mærkningshåndbog Projektbeskrivelse HOFOR består af en række forskellige forretningsområder inden for forsyning med el, vand, varme, køl, bygas etc. og håndtering af affald og spildevand. Ønsket var at få udarbejdet en fælles procedure i form af en håndbog til håndtering af CE-mærkningsdirektivet, som efterfølgende skulle implementeres i organisationen. Processen Process Engineerings projektleder og

Udarbejdelse af CE-mærkningshåndbog Læs videre »

Fjernvarmesystem

Design af fjernvarmesystem på Amager Bakke

Design af fjernvarmesystem på Amager Bakke Projektbeskrivelse Design af fjernvarmesystem på Amager Bakke; et nyt energianlæg med fokus på miljø, avanceret design, udstyr og affaldsforbrændingsanlæg med produktion af fjernvarme i København. Processen Process Engineering har stået for design af det komplette fjernvarmeanlæg på Amager Bakke og fungeret som underleverandør til B&W Vølund. Anlægget forbinder kondensatorerne

Design af fjernvarmesystem på Amager Bakke Læs videre »

Book et møde