Slagteribranchen

Process Engineering udvider og løfter flere opgaver i slagteribranchen

Tidligere på året blev Process Engineerings forretningsområde ”Pharma” etableret, og nu udvider virksomheden igen med Slagteri og Fersk kød under forretningsområdet Food & Biotech og tilbyder flere rådgiverydelser inden for slagteribranchen.

Process Engineerings fortsatte udvidelse af forretningen sker som et led i vækststrategien 3xPE, hvor de tilbyder deres mange års erfaring med procesdesign, teknologier og løsninger til fødevarebranchen sammen med et praktisk afsæt i kundernes situation.

”Process Engineering har mange års erfaring med at løse opgaver og projekter inden for Food & Biotek. Vi ser det som helt afgørende at kunne tilbyde erfarne, faglige kompetencer inden for Slagteri og Fersk kød mht. rådgiverydelser. Process Engineerings rådgiverydelser vil bl.a. sikre kunderne bedre udbytte, et forbedret arbejdsmiljø og optimal tilbagebetalingstid. Samtidig har vi positive tilbagemeldinger fra markedet om, at der efterspørges erfarne, faglige kompetencer,” siger direktør, Food & Biotech Section, Michael H. Andersen.

Uafhængige leverandørbaserede løsninger

Det nye forretningsområde ledes af Michael H. Andersen i tæt samarbejde med en række kompetente medarbejdere fordelt på kontorerne i Danmark og Norge. Opgaverne løses ud fra kundernes behov og med løsninger, der er uafhængige.

”Vores fokus på slagteri- og fersk kødsområdet sker ud fra en ingeniørmæssig tilgang til løsningen af opgaverne. Vi tager et praktisk afsæt i kundernes aktuelle situation, hvilket vil sige, at løsningerne sker i fuld overensstemmelse med de krav og behov, som vi fastlægger i samarbejdet med kunden. Samtidig er løsningerne uafhængige af specifikke leverandørbaserede løsninger,” fortæller Michael H. Andersen.

3xPE strategien er i fuld gang

I oktober 2018 blev Process Engineerings nye strategi ”3xPE” præsenteret, hvor et af de helt klare mål er at vækste i antallet af medarbejdere og få et større fokus på de enkelte brancher. Væksten er allerede i fuld gang, for lige nu tæller antallet af medarbejdere 113, og udbygningen af kompetencerne har indtil videre rakt sig over etableringen af området Pharma og nu Food & Biotech med øget fokus på Slagteri og Fersk kød.

”Vores fremtidige vækst ser vi som en forlængelse af den hidtidige forretning, men også som en klar styrkelse af vores faglige kompetencer inden for slagteribranchen. Den her målrettede styrkelse af vores kompetencer gør, at vi kan løfte flere opgaver inden for branchen. Vi har derfor i den seneste tid fokuseret på at ansætte medarbejdere netop med erfaring fra slagteri,” slutter adm. direktør Poul B. Jakobsen.

Kontakt mig for mere information
Michael Hastrup Andersen
Director, Food & Biotech Section
Telefon: +45 2481 0506

Book et møde