Elektrolyseanlæg

Process Engineering er med i front i den grønne omstilling

I juni dryppede de første dråber af eMethanol ud af det pilotanlæg, der er opstillet ved Aalborg Universitet i forbindelse med projektet ”Power2Met”. Et projekt, som Process Engineering har deltaget i over de sidste 2½ år, og som er med til at bane vejen i arbejdet med grøn omstilling.

I samarbejde med en række danske virksomheder har Process Engineering de sidste 2½ år været med helt fremme i udviklingen af én af de teknologier, der forventes at komme til at spille en stor rolle ifm. reduktion af udledning af CO2; nemlig den såkaldte Power2X teknologi.

I den seneste tid har man næsten ikke kunnet åbne en avis eller se en nyhedsudsendelse uden at høre om dette begreb. Et begreb der står for omdannelsen af elektricitet til gasformig eller flydende brændsel.

Første danske anlæg uden for laboratoriet til produktion af eMethanol

Tilbage i 2018 indledte Process Engineering et samarbejde med afdelingen for Energiteknik på Aalborg Universitet, hvor man gennem analyser af fremskrivninger af energipriser og udbygningen af biogassektoren i Danmark havde konkluderet, at det i begyndelsen af 2020’erne ville blive økonomisk attraktivt at producere methanol fra CO2 i biogas og brint fra elektrolyse af vand. I denne sammenhæng har Process Engineering stået for en række spændende opgaver.

”Process Engineering har stået for conceptual design, basic og detailed engineering, samt start-up supervision af anlægget. I forbindelse med fastlæggelsen af driftsbetingelserne for methanolsyntesen har vi først på baggrund af et litteraturstudie fastlagt reaktionskinetikken og derefter udarbejdet en simuleringsmodel. Denne har dannet basis for det videre design og dimensionering af procesudstyret til anlægget,” fortæller Claus Christiansen, Director, Energy & Renewables Section i Process Engineering.

Anlægget er det første af sin art i Danmark og omfatter et elektrolyseanlæg, der konverterer energi fra vedvarende energikilder som sol og vind om til brint – et af de såkaldte elektrofuels, der er CO2-neutrale brændsler. En del af arbejdet med anlægget blev udført for Aalborg Universitet, og en stor del blev udført med støtte fra EUDP som en del af et konsortie, der modtog et 2-cifret millionbeløb i støtte.

D. 6. oktober holdt partnerne i projektet et webinar – det kan du gense her https://youtu.be/6MTJngl6vPI

eMethanol

Book et møde