FNs verdensmål

I Process Engineering arbejder vi naturligt med FNs verdensmål. Det gør vi både gennem egne interne tiltag og deltagelse i projekter, der har et grønt aftryk som bl.a. konvertering af affald til flydende biogas, genbrug af ressourcer og udvikling af drivmidler til fremtidens transportsektor.

Vi har derfor defineret de verdensmål, som vi arbejder med i vores forretning. Vi arbejder målrettet med verdensmål 7, 9 og 12, hvor fokus er på at bidrage til at nedbringe CO2 aftrykket, sikre stigning i vedvarende energi, fremme bæredygtig industri og sikre ansvarligt forbrug og produktion i den verden, vi lever i.

Kontakt mig for mere information
Poul B. Jakobsen
CEO, Administrerende direktør
Telefon: +45 2424 1183

Tre spørgsmål om Process Engineerings arbejde med FN's verdensmål

Hvordan arbejder Process Engineering med FN’s verdensmål?

Få svaret på det i videoen, hvor administrerende direktør Poul B. Jakobsen svarer på tre spørgsmål om Process Engineerings arbejde med verdensmålene.

Mål 7: Bæredygtig energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi. Vi skal væk fra kul og olie og i stedet bruge mere energi fra sol, vind og vand.

I Process Engineering har vi stort fokus på at bidrage til at nedbringe vores CO2 aftryk og være med til at sikre en stigning i vedvarende energi. Særligt har vi fokus på delmålene 7.2 “Forøg andelen af vedvarende energi globalt” og 7.A “Styrk adgangen til forskning, teknologi og investeringer inden for ren energi”. Vi deltager i projekter, der udvikler energikilder for vedvarende energi, skaber energieffektivitet gennem bæredygtige ressourcer, og så er vi en del af netværket “Triangle Energy Alliance”, der skal gøre Trekantområdet til produktionscentrum for grønne brændstoffer, samt netværket “Energy Cluster”, der har fokus på udvikling og demonstration af innovative og globale energiløsninger.

Bl.a. har vi deltaget i et projekt med fokus på udnyttelse af overskudsvarme hos CP Kelco, hvor overskudsvarmen fra køletårne kan forsyne 25% af varmebehovet i Køge. Derudover har vi deltaget i det EUDP-støttede projekt “Power2Met”, hvor vi har udviklet et elektrolyseanlæg til produktion af eMethanol fra vedvarende energikilder til at reducere udledningen af CO2.

Eksempler på projekter, vi har deltaget i
Verdensmål
Verdensmål

Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Vi skal finde nye metoder til at arbejde mere bæredygtigt i verdens fabrikker og virksomheder, så vi bruger ressourcerne mere effektivt og miljømæssigt fornuftigt. Vi skal forske mere i industriens teknologier og opfordre til innovation, og at flere mennesker arbejder med forskning og udvikling.

I Process Engineering er bæredygtig udvikling vigtigt i arbejdet med den grønne omstilling og deri at fremme bæredygtig industri og investere i videnskabelig forskning og innovation. I fremtiden er vores ressourcer knappe. Derfor deltager vi i projekter, der bl.a. har fokus på at udvikle proteiner fra andre kilder end kød og udvikle processer til at processere restprodukter. Særligt har vi fokus på delmål 9.5 “Styrk forskning, og opgradér industriteknologi”, da innovation er en af drivkræfterne for økonomisk vækst og udvikling.

Bl.a. har vi deltaget i et projekt hos norske Aker BioMarine, der processerer omega-3 olie fra krill, om at udvikle og forfine et novel food krill protein hydrolysat pulverprodukt ud af restproduktet fra denne omega-3 olieproduktion. Derudover har vi deltaget i et projekt vedr. et forsøgsanlæg med avancerede procesteknologier til udvikling af produkters funktionalitet og holdbarhed.

Eksempler på projekter, vi har deltaget i

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug og produktion for at skabe en bæredygtig fremtid. Menneskehedens ressourceforbrug er enormt, og meget af forbruget er helt unødvendigt. Det gør, at produktionen kan ødelægge miljøet både lokalt og globalt. Derfor skal vi ændre produktionen, så skadelige kemikalier og spildprodukter bliver håndteret på en miljømæssig forsvarlig måde.

I Process Engineering vil vi gerne være med til at reducere vores fodaftryk på naturen og skabe ansvarligt forbrug og produktion i den verden, vi lever i. Særligt har vi fokus på delmålene 12.2 “Brug og håndtér naturressourcer bæredygtigt” og 12.4 “Håndtér kemikalier og affald forsvarligt”. Vi deltager i projekter, der udvikler vores måde at bortskaffe affald og giftstoffer på og samtidig tilskynder genvinding og genbrug af vores ressourcer.

Bl.a. har vi deltaget i et projekt hos Avista Oil med genopbygning af raffinaderi til genanvendelse af brugt smøreolie, det EUDP-støttede projekt “Power2Met”, der fremstiller eMethanol til grøn strøm ud fra vedvarende naturressourcer, samt et projekt vedrørende omdannelse af plast til olie.

Eksempler på projekter, vi har deltaget i
Verdensmål

Har du et projekt, som du har brug for stærke ingeniørkompetencer til?

Så kontakt os og hør, hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner

Book et møde