• Danish
 • English
 • Norwegian Bokmål

Slakting, bi-produkter og kjølerom

Vi tilbyr deg sterk kompetanse i slakte- og kjøleprosessen

Process Engineerings interne kompetanse i slakte- og kjøleprosessen dekker generelt prosessen, tilhørende tekniske løsninger og innretningsmessige forhold.

Vår spesifikke prosesskunnskap omfatter:

 • Stall innretning
 • Slakteprosessen i uren slaktegang
 • Slakteprosessen i ren slaktegang
 • Bi-produkt håndtering og -forbearbeiding
 • Arbeidsplassinnretning
 • Maskintekniske løsninger
 • Hygieneløsninger og -rengjøring
 • Rengjøring og sterilisering av verktøy og utstyr
 • Transportbånd
 • Frysetunnel og kjølerom

Vi tilbyr også kunnskap og løsninger på:

Kjøleanlegg

 • Analyse og kartlegging av behov
 • Prosjektering og prosjektgjennomføring

Ventilasjon og varmegjenvinning

 • Analyse og kartlegging av behov
 • Prosjektering og prosjektgjennomføring
 • Analyse av installasjon og forslag til energioptimering

Forsyninger

 • Analyse og kartlegging av behov innenfor kjøling, damp, vann, luft og gass
 • Kravspesifikasjon og løsningsforslag

Konstruksjon og beregning

 • Konstruksjon og beregning av stålkonstruksjoner, tanker, trapper og plattformer m.m.
Kontakt meg for mer informasjon
Director, Food & Biotech Section
Michael Hastrup Andersen
Mobil: 24810506
Sitemap - Webdesign af Jacob Leander ApS