• Danish
  • English
  • Norwegian Bokmål

Rørdesign og 3D layout

Process Engineering A/S designer, beregner og dokumenterer rørsystemer

Design av rørsystem er ikke alltid enkelt, spesielt ikke når det er snakk om damp, kjøleanlegg, komplekse rørsystemer eller hygieniske installasjoner med rørføring i rene områder. Hos Process Engineering designer og spesifiserer vi rørsystemer til alle formål innenfor prosessindustrien. Det skjer bl.a. ut fra idéopplegg eller eksisterende P&I-diagrammer.

Design og spesifisering utfører vi i overensstemmelse med kundens krav og retningslinjer. Designet kan dessuten også bli utført i henhold til internasjonale standarder som f.eks EN 13480 eller ASME B31.3. Vi har erfaring innenfor alle former for rørinstallasjoner i kjemisk industri, hygieniske anlegg til næringsmiddel og farmasøytisk industri.

Som en naturlig del av vårt arbeide beregner vi trykkfall og rørdimensjon, og hvis kunden ønsker det, typeutvelger og spesifiserer vi pumper, ventiler, instrumenter og andre enheter.

Våre tegnesystemer

I vårt arbeide bruker vi følgende tegnesystemer til både å designe, beregne og dokumentere rørsystemer:

  • AutoCAD, 2D & 3D, Inventor og relaterede applikasjoner
  • Plant 3D, ME10, AutoPlant, PDMS
Kontakt meg for mer informasjon
Direktør
Poul B. Jakobsen
Mobil: +45 2424 1183
Sitemap - Webdesign af Jacob Leander ApS