• Danish
  • English
  • Norwegian Bokmål

Prosjektledelse

Vår tilgang til å løse et prosjekt er helt individuell. Men vår erfaring er at god prosjektledelse er omdreiningspunktet i et vel gjennomført prosjekt til rette tid og innenfor den økonomiske fastsatte ramme.

Løser du selv denne del, kan vi tilby deg ressursene til å utføre din oppgave. Har du ikke selv ressurser eller kompetansene til å lede prosjektet, tilbyr vi ofte å stille en av våre mange erfarne prosjektledere til rådighet.

Konsulentarbeide

Som en naturlig del av kundens samlede arbeidsstyrke utfører vi konsulentarbeide både ute hos kundens anlegg og på vårt kontor. Det kan være fra noen få timers varighet, f.eks. en inspeksjonsoppgave hos en underleverandør, til oppgaver av flere måneders varighet, hvor utstyr skal designes og prosjekteres. Utover konsulentarbeide er vi også vant til å fungere som kundens prosjektleder.

Prosjektarbeide

Oppgaver, som lar seg avgrense og definere, kan med fordel formuleres som et prosjekt og outsources. Vi utfører prosjektarbeide både på kundens driftssted og fra eget kontor. Det kan være mindre oppgaver som f.eks. styrkeberegning av en stålkonstruksjon til prosjekter av flere måneders varighet som f.eks. CE-merking av hele fabrikksavsnitt eller detaljprosjektering av et CIP anlegg

Kontakt meg for mer informasjon
Afdelingsleder Fredericia
Martin Stubkjær
Mobil: 60112173
Sitemap - Webdesign af Jacob Leander ApS