• Danish
 • English
 • Norwegian Bokmål

Produksjonsoptimering

I det daglige opplever mange bedrifter problemer med utilsiktet produksjonsstopp, irriterende systemfeil, flaskehalser, produkttap, for høye vrakprosenter m.v. Skandinavia er tynget av et høyt lønnsnivå, dette betyr, at våre produksjonsanlegg løpende skal optimeres for å bevare konkurranseevnen – også kalt produksjonsoptimering.

Produksjonsoptimering med nye øyne

Nye øyne på en virksomhets hverdag resulterer alltid i forslag til endring av arbeidsrutiner, lavere produksjonstap og miljøbesparelse med derav følgende økonomiske besparelser:

 • Prosessanalyse/-optimering
 • Optimal layout /forbedret logistikk
 • Energi optimering
 • Troubleshooting i samarbeide med kunden
 • Eliminering av flaskehalser
 • Automatisering og optimering av produksjonsprosesser

La Process Engineering gjennomgå deres produksjon med fokus på ovenstående områder. En gjennomgang vil resultere i en produksjonsoptimeringsrapport med forslag til forbedringer, samt budsjettoverslag for investeringen. Deretter kan ledelse, eller styre prioritere kommende prosjekter.

Mange års erfaring med produksjonsoptimering

Process Engineering har mange års erfaring fra mange forskjellige bransjer med fokus på prosessindustrien.
Av tidligere produksjonsoptimerings oppgaver kan bl.a. nevnes

 • Termografi undersøkelse av kjølerør
 • Reduksjon av kondensat tap i dampsystem hos K-Salat
 • Optimering av isvanns produksjon hos Arla Foods Holstebro
 • Vann besparende tiltak hos Hedegaard Foods
 • Produksjons optimering ved gjennomgang av Bähnkes produksjon i Skælskør
 • Eliminering av flaskehalser med økt produksjon til følge hos Haldor Topsøe Frederikssund
Termografi undersøkelse
 • Finne kuldebroer ved kjølerør
 • Finne kuldebroer varmerør
 • Finne defekter i El.tavler
 • (unngå utilsiktet produksjonsstopp)

La oss sammen få en uforpliktende prat om nettopp deres utfordringer i hverdagen med produksjonsoptimering

Kontakt meg for mer informasjon
Direktør
Poul B. Jakobsen
Mobil: +45 2424 1183
Sitemap - Webdesign af Jacob Leander ApS