• Danish
 • English
 • Norwegian Bokmål

Oppskjæring, utbening og pakking

Vi tilbyr deg sterk kompetanse i oppskjæring, utbening og pakkeprosessen

Process Engineerings interne kompetanse i oppskjæring, utbening og pakkeprosessen dekker generelt prosessen, tekniske løsninger og innretningsmessige forhold.

Vår spesifikke prosesskunnskap omfatter:

 • Innretning av oppskjæringsanlegg for både svin og storfe
 • Oppskjæring og utbeningsprosessen for svin og storfe
 • Bi-produkthåndtering og bearbeiding
 • Transport og logistikkløsninger
 • Arbeidsplassinnretning
 • Automasjon, MES og utbyttekontroll
 • Etikett og sporbarhetsløsninger
 • Maskintekniske løsninger

Vi tilbyr også kunnskap og løsninger på:

Kjøleanlegg

 • Analyse og kartlegging av behov
 • Prosjektering og prosjektgjennomføring

Ventilasjon og varmegjenvinning

 • Analyse og kartlegging av behov
 • Prosjektering og prosjektgjennomføring
 • Analyse av installasjon og forslag til energioptimering

Forsyninger

 • Analyse og kartlegging av behov innenfor kjøling, damp, vann, luft og gass
 • Kravsspesifikasjon og løsningsforslag

Konstruksjon og beregning

 • Konstruktion og beregning av stålkonstruksjoner, tanker, trapper og platformer m.m.
Kontakt meg for mer informasjon
Director, Food & Biotech Section
Michael Hastrup Andersen
Mobil: 24810506
Sitemap - Webdesign af Jacob Leander ApS