• Danish
 • Norwegian Bokmål

Samarbeidsformer

Vi vekter formen for samarbeide og avtale ut fra kundens ønske, samt hva som er den optimale løsning for å sikre et godt prosjektforløp.

De former for samarbeide, som Process Engineering tilbyr, er følgende:

 • Konsulen tjenester
  Vår konsulent inngår i og styrker kundens organisasjon i en periode.

 

 • Prosjektoppgaver
  Vi utfører et prosjekt eller en del av et prosjekt på eget kontor eller ute hos kunden

 

 • Mindre beregnings- og tegneoppgaver
  Vi utfører beregninger og  tegneoppgaver fleksibelt og raskt i henhold til avtale.

De former for avtaler, som Process Engineering tilbyr, er følgende:

 • Fakturering etter tidsforbruk
  Blir typisk anvendt ved konsulentoppgaver og oppgaver, hvor omfang og innhold ikke er fastlagt.

 

 • Fakturering etter tidsforbruk med maksgrense
  Blir typisk anvendt ved utviklingsoppgaver, hvor et rammebeløp bliver avtalt

 

 • Fast pris
  Blir anvendt ved oppgaver, hvor innhold og omfang er beskrevet tilstrekkelig presist

 

 • Langvarig samarbeide
  Inngåelse av rammeavtaler og rabattavtaler ved større forbruk

Kontakt meg for mer informasjon
Direktør
Poul B. Jakobsen
Mobil: +45 2424 1183

Sitemap - Webdesign af Jacob Leander ApS