• Danish
  • English
  • Norwegian Bokmål

Politikk vedrørende persondata

På denne siden kan du lese vår politikk omkring persondata, og hvordan vi registrerer og oppbevarer dine persondata. Du har til enhver tid rett til å få innblik i, hvilke data vi har om deg. Kontakt oss og hør nærmere.

Registrering av persondata:
Proces Engineering A/S innsamler dine personoplysninger, som du selv avgir på vår hjemmeside under kontaktformularet. Denne privatlivspolitikk er beregnet som en hjelp til å forstå, hvilke data vi mottar, hvorfor vi har dem, og hva vi bruker dem til.

Mottak og behandling av data:
Process Engineering behandler kun de data om deg, som du gir oss, når du utfyller kontaktformularen på vår hjemmeside. Vi bruker ikke flere data enn dem det er bruk for til det konkrete formål.

Beskyttelse av personoplysninger:
Ifølge persondataloven skal de personlige opplysninger oppbevares sikkert og fortrolig. De motatte personlige opplysninger gjemmes på computere med begrenset adgang, som er plassert i kontrollerete omgivelser. Samtidig blir våre sikkerhetsforanstaltninger kontrollert løpende for å avgjøre, om våre personopplysninger håndteres forsvarlig og under stadig hensyn til den enkeltes rettigheter som person. Man avgir sine egne personlige opplysninger på eget ansvar.

Personopplysninger slettes løpende, etterhvert som det formål, de ble innsamlet til, avsluttes.

Din rett til innsigt i, hvilke opplysninger PE behandler:
Du har til en enhver tid rett til å få opplyst, hvilke data vi behandler om deg, hvor de stammer fra, og hva vi benytter dem til.

Sitemap - Webdesign af Jacob Leander ApS