• Danish
  • English
  • Norwegian Bokmål

Misjon og Visjon

Process Engineerings Misjon

Vi leverer rådgivning til prosessindustrien.

Process Engineerings Visjon

Vår visjon er alltid å være blant de tre mest foretrukne rådgivere i prosessindustrien i de land vi opererer i.

Vi skaper verdi for våre kunder ved faglighet, nærhet og fleksibilitet.

Process Engineerings Verdier

Vi oppbygger langvarige relasjoner med våre kunder basert på faglige kompetanser, ærlighet og respekt.

Vi vil fortsatt være en attraktiv arbeidsplass, hvor personalet føler, at det er godt å arbeide, og hvor det er plass til familien.

Vi vil tiltrekke og fastholde kompetente medarbeidere gjennom utfordrende oppgaver og etterutdannelse.

Vi arbeider for at alle medarbeidere skal være stolte av virksomheten.

Vi skaper en lagånd imellom avdelinger.

Kontakt meg for mer informasjon
Direktør
Poul B. Jakobsen
Mobil: +45 2424 1183

Sitemap - Webdesign af Jacob Leander ApS