• Danish
 • English
 • Norwegian Bokmål

Historie

Les med nedunder om Process Engineering A/S’ historie – fra starten tilbake i 1999 til dagen i dag – hvor vi har fremhevet høydepunktene for de forskjellige år.

Process Engineering A/S’ historie

1999

Alt starter tilbake i 1999, hvor Poul B. Jakobsen og Lars Rune Ellehaven grunnlegger Process Engineering med base i Fredericia, hvor de har fokus på å betjene prosessindustrien. Her har de to spesielt fokus på følgende bransjer:

 • Procsessanlegg til næringssmiddelindustrien
 • Prosessanlegg til kjemisk industri
 • Prosessanlegg til farmaseutisk industri
 • Utviklingsoppgaver for anleggsleverandører
 • Prosessanlegg til gassindustrien
 • CE-merking av trykkbeholdere og trykkbærende anlegg
 • CE merkning av prosessanlegg
 • Diverse mekaniske konstruksjonsoppgaver for maskin industrien
2001

To år etter selskapets oppstart blir Process Engineering omdannet til et aksjeselskap.

2006

I 2006 blir kontoret i Fredericia supplert med et kontor i Brøndby for å betjene kunder øst for Storebælt.

2007

I mai 2007 kommer ennå et kontor til. Denne gang blir det åpnet et kontor i Hørning ved Aarhus, så kunder nord for Fredericia lettere kan blive fulgt opp.

2009

I april 2009 blir et kontor i Kalundborg åpnet. Det fungerer som et regionalkontor, som dekker Vestsjælland.

2013

I 2013 blir kontoret i Aalborg åpnet for å betjene kunder i Nordjylland.

2014

Kontoret i Kalundborg får ny adresse og flytter i nye lokaler på Energivej 3 i Sorø.

2015

I 2015 er det fart på i Process Engineering A/S, og det skjer en masse ting i løpet av året:

 • I januar blir alle avdelinger lagt sammen under et selskap, og Process Engineering blir godkjent for autorisasjon som rådgivningsvirksomhet på det fysiske område.
 • I februar blir to av Process Engineering A/S medarbeidere utdannet som sikkerhetskoordinatorer.
 • I mai blir Process Engineering ISO 9001 godkjent.
 • I oktober blir Process Engineering for første gang utnevnt som Gazelle virksomhet.
2016

I 2016 er det også fart på hos Process Engineering A/S med både utnevnelser og flytting av avdelinger. Samtidig markerer 2016 et rekord regnskapsår, hvor bunnlinjen er firedoblet til litt over syv millioner Danske kr.

 • I januar mottar Process Engineering A/S Fredericia Erhvervsprisen som årets erhvervsvirksomhet i Fredericia Kommune.
 • I august flytter avdelingen i Sorø igjen, da plassen er for trang. De nye og større lokaler finner vi i Energiens Hus i Sorø.
 • I september blir Process Engineering for annet år på rad utnevnt som Gazelle virksomhet.
 • I november flytter avdelingen i København til større lokaler i Glostrup på Paul Bergsøes Vej 20A.
2017

I september blir Process Engineering A/S utnevnt som Gazelle virksomhet for tredje år på rad.

2018

I 2018 er Process Engineering A/S i stor grad en gazelle virksomhet med et stigende medarbeiderantall og et sertifikat som en god arbeidsplass.

 • I Juni blir Process Engineering A/S ISO 9001 2015 godkjent.
 • I august blir Process Engineering A/S sertifisert for første gang i Great Place to Work
 • I oktober får Process Engineering A/S AAA kredit rating for tredje år på rad.
 • I november blir Process Engineering A/S utnevnt som Gazelle virksomhet for fjerde år på rad. Samtidig blir vi kåret som en av Danmarks beste arbeidsplasser i kategorien mellomstore virksomheter med mellom 50 – 499 medarbeidere.
 • I november avholder vi strategidag i Middelfart for alle medarbeidere, hvor vår nye strategi 2019 – 23 blir offentliggjort.
2019

I 2019 er det fortsatt fokus på vekst hvor det både flyttes i nye lokaler og vi blir tildelt forskjellige priser.

 • I februar flytter avdelingen i Sorø inn i større lokaler på Centervej 12.
 • I april blir Process Engineering A/S for fjerde år på rad tildelt AAA kredittverdighetsdiplom og er én ut av 17 selskaper med samme rating innenfor bransjen Rådgivende ingeniørvirksomhet i produksjons- og maskinteknikk.
 • I august blir vi sertifisert for annen gang i Great Place to Work og tildelt Spar Nord og BDOs pris “Succesvirksomhed” 2019.

Kontakt meg for mer informasjon
Direktør
Poul B. Jakobsen
Mobil: +45 2424 1183

Sitemap - Webdesign af Jacob Leander ApS