• Danish
  • English
  • Norwegian Bokmål

Ventilasjon

PE kan hjelpe deres selskap med å få etablert et effektivt ventilasjonssystem

Et Lovpliktig og effektivt ventilasjonssystem skal etableres i forbindelse med alle prosesser som utvikler støv, gasser og lignende. Det kan være et sentralt plassert ventilasjonsanlegg eller mindre lokale anlegg ved de enkelte prosesser. Det gjelder både i produksjonen, hvor det skal lages prosessventilasjon og/eller romventilasjon/ventilasjons anlegg, samt i de administrative lokaler hvor det ønskes komfortventilasjon.

I langt de fleste tilfelle skal det også etableres en effektiv ruoventilasjon. Denne form for ventilasjonssystem består av utsuging av restforurensing fra diverse prosesser samt en innblåsing av frisk luft utenfra. For å oppnå en bedre driftsøkonomi er det en fordel å benytte et ventilasjonsaggregat hvori det er montert en varmeveksler. Veksleren oppvarmer innblåsingsluften via den utsugde luft i kalde perioder.

Alt i alt skal det være balanse mellem den totale utsugde luftmengde og den innblåste luftmengde.

I administrative områder (kontorer og lign.) anbefales det at det etableres komfortventilasjon bestående av utsuging og innblåsing av frisk luft. Da det er krav om at innblåsingsluften skal kunne oppvarmes anvendes det et komplett aggregat med ventilatorer, filter, varmeflate/varmeveksler og evt. kjøleflate.

Process Engineering A/S kan hjelpe deg

Vi kan hjelpe i forhold til:

  • Valg av prinsipper
  • Valg av leverandør
  • Spesifisering av systemet
  • Dimensjonering av systemet ut fra gjeldene lovgivning
  • Tegning av systemet
  • Dokumentasjon av systemet
  • Utarbeidelse av drift- og vedlikeholdsmanual

Kontakt oss for å få en ventilasjonsingeniør til å komme med den mest fordelagtige løsning på deres ventilasjonsoppgave.

Kontakt meg for mer informasjon
Afdelingsleder Aalborg
Hans Langhoff Nielsen
Mobil: +45 2611 9887
Sitemap - Webdesign af Jacob Leander ApS