• Danish
 • English
 • Norwegian Bokmål

Kjøleanlegg

Process Engineering har mange års erfaring innenfor prosjektering og design av kjøleanlegg og varmepumpeanlegg.

Vi kan derfor rådgi innenfor alle aspekter av dette område, f.eks:

 • Analyse og beregning av kjølebehov
 • Prosjektering og spesifikasjon av kjøleanlegg
 • Fremstilling av utbudsmateriale
 • Supervision under oppbygning av anlegg
 • Idriftsettelse og validering av funksjon

Grunnlag for design
Som grunnlag for design av et kjøleanlegg utføres en rekke kjøletekniske beregninger:

 • Simulering av kjøleprosessen med forskjellige kjølemidler. Hvilket er mest effektivt, og kan det finnes andre besparelser av energi?
 • Beregning av kjølekretsens komponenter, herunder f.eks:
  • Fordamper (luft eller væske)
  • Kondensator (luft eller væske)
  • Kompressor (stempel-/skrue-/scroll-)
 • Beregning av trykkfall i rørledninger
 • Simulering av innfrysning/nedkjøling av produkter for å fastslå kjølebehov
 • Muligheter for varmegjennvinning, f.eks til produksjon av varmt vann

Altid fokus på energiforbruket
Kjøleprojekter gjennomføres alltid med et stort fokus på energiforbruk og miljøvennlige kjølemidler samt på mulighetene for gjennvinning av overskuddsvarme. Ofte kan kjøleanlegg helt eller delvis kombineres med et varmepumpeanlegg til produksjon av varmt rengjøringsvann eller annen prosessvarme. Mange komponenter i kjøleanlegg skal i praksis vurderes som trykkbeholdere.

Process Engineering tilbyr beregning av trykkbeholdere i henhold til PED, ASME og mange andre standarder, samt CE-merking av kjøleanlegget. Ved bruk av brennbare kjølemidler kan vi utføre en ATEX-klassifisering av anlegget.

Kontakt meg for mer informasjon
Direktør
Poul B. Jakobsen
Mobil: +45 2424 1183
Sitemap - Webdesign af Jacob Leander ApS