• Danish
  • English
  • Norwegian Bokmål

DS/EN 1090

Nyeste krav til CE-merking av stål og aluminiums konstruksjoner

Etter 1. juli 2014 skal stål- og aluminiumkonstruksjoner være CE-merket, når de blir levert av produsenter og leverandører til bygge- og anleggssektoren, og det henvises ofte til standarden i utbudsmaterialer og kravspesifikasjoner. Forutsetningen for å CE-merke en virksomhets produkter er at fremstillingsvirksomheten er sertifisert i henhold til DS/EN 1090-1 av et godkjent sertifiseringsorgan.

Utførelse av stål og aluminiumskonstruksjoner

DS/EN 1090 er utførelsestandarden for stål- og aluminiumkonstruksjoner, og del 1 omhandler generelle regler samt regler for bygningskonstruksjoner. DS/EN 1090-1 er den harmoniserte standard som skal ligge til grunn for overensstemmelsesvurderingen for stålkonstruksjoner under Byggevareforordningen (hittil Byggevaredirektivet), 305/2011.
Den ligger i naturlig forlengelse av fabrikasjonsstandarden EN 1090-2, som allerede nå er fabrikasjonsstandarden for stålkonstruksjoner etter Eurocode 3.

Hva kan Process Engineering hjelpe med?

For stålkonstruksjoner og trykkbeholdere m.m. når vår ekspertise langt utover selve sveiseskjøtene. Våre ytelser omfatter utvikling, dimensjonering og konstruksjon av komponenter og hele konstruksjoner i overensstemmelse med gjeldene normer og standarder herunder eksempelvis DS/EN 1090-standardene fra Eurocode 3.

Konstruksjonsgrunnlag (Eurocode)

Bygningsforordningen foreskriver bruk av Eurocode til dimensjonering av konstruksjoner. Process Engineering kan bistå deg i å dimensjonere dine stålkonstruksjoner i henhold Eurocode som EN 1090 foreskriver.

Har du en forespørsel omkring en oppgave som skal dimensjoneres, så kontakt en av våre avdelinger.

Kontakt meg for mer informasjon
Direktør
Poul B. Jakobsen
Mobil: +45 2424 1183
Sitemap - Webdesign af Jacob Leander ApS