• Danish
  • English
  • Norwegian Bokmål

Slakteri og ferskkjøtt

Process Engineering har bygget opp en gruppe av erfarne medarbeidere med over 25 års bakgrunn fra slakteribransjen. Vi tilbyr rådgiving og utarbeidelse av konkrete løsningsforslag i hele prosesskjeden fra slakting til ferdig produkt. Vi er din rådgivende ingeniør innenfor slakteri og ferskkjøtt industrien.

Siden vår oppstart i 1999 har vi fokusert på engineering innenfor en rekke områder av prosessindustrien, deriblant mye innenfor næringsmiddelindustrien. Med denne bakgrunn og med nye høyt kvalifiserte ressurser innenfor slakteri og produksjon av ferskkjøtt tilbyr vi vår kompetanse til din virksomhet i slakteri og ferskkjøtt industrien.

Process Engineering leverer end-to-end engineering ytelser med en praktisk tilgang, som tar utgangspunkt i våre kunders behov, krav og ønsker. Vi arbeider med Feasibility Study, Conceptual Design, Detailed Design, Tender, budsjett, Installasjon og Commissioning med formål å integrere våre kunders behov og knowhow effektivt i prosjektet.

Stor faglig innsikt, knowhow og erfaring sammen med vår prosjektmodell og faste metoder gir oss et godt fundament for å levere en uavhengig rådgivning, som er løsningsorientert, praktisk og underbygget av konkrete data, beskrivelser og tegninger.

Vår interne kompetanse dekker i dag over:

  • Slakting, oppskjæring, utbening og pakking
  • Logistikk, videreforedling, detaljpakking, lager og ekspedisjon
  • Hygieneløsninger, personale og vareflow
  • Automasjon, MES og IT
Klikk på de nedenstående faner og les mer om de forskjellige områder vi arbeider innenfor i slakteri og ferskkjøtt industrien. Du er også alltid velkommen til å kontakte oss for å få ytterligere informasjon.

 

Slakting, bi-produkter og kjølerom
Oppskjæring, utbening og pakking
Logistikk, lager og vask

 

Bearbeiding og detaljpakking
Hygiene, personal og vareflow
Automasjon, MES og IT

 

Kontakt meg for mer informasjon
Director, Food & Biotech Section
Michael Hastrup Andersen
Mobil: 24810506
Sitemap - Webdesign af Jacob Leander ApS