• Danish
  • English
  • Norwegian Bokmål

Maskinfabrik

Vi tilbyr assistanse til maskinfabrikker

Ofte er en varierende ordreinngang en utfordring for ordreproduserende verksteder og maskinfabrikker. Hvis det er for få i engineering avdelingen, kan det raskt merkes, når det kommer en stor ordreinngang, hvis ordren blir forsinket, eller produksjonen får kortere tid til arbeidet. Motsatt er det ved en mindre ordreinngang, hvor det er dyrt å opprettholde en stor engineering avdeling, som det ikke er nok arbeide til.

Vi har erfaringen og kompetansene til dine oppgaver
Process Engineering tilbyr din virksomhet den nødvendige fleksibilitet. Våre ingeniører og teknikere har stor erfaring med prosessindustrien og konstruksjonsarbeide, og de trår til, når du har bruk for det. Når oppgaven er løst sender du dem tilbage til oss. Enklere blir det ikke.

Kanskje blir du forespurt om oppgaver, som du er interessert i, men avviser dem pga. manglende kapasitet. Kontakt oss, og la oss drøfte muligheten for et partnerskap rundt oppgaven.

Klikk på fanene nedunder for ytterligere informasjon om de områder, vi tilbyr vår ekspertise til.

Rørdesign_230-150
Trykbeholder_230-150
Rørstress
Konstruksjon
CE-merking
DS-EN 1090

 

Kontakt meg for mer informasjon
Direktør
Poul B. Jakobsen
Mobil: +45 2424 1183
Sitemap - Webdesign af Jacob Leander ApS