• Danish
  • English
  • Norwegian Bokmål

Biogass

Vi løser forskjellige oppgaver innenfor biogass

Hjertet i et biogassanlegg er en anaerob fermenteringstank som behandler organisk avfall. Tankene forsynes med eksempelvis mais ensillasje eller biologisk nedbrytelig avfall, herunder avløpsvannsslam, matavfall og husdyrgjødsel.

Under prosessen og i en lufttett beholder forvandles biomasseavfall til metan. Gassen kan brukes til oppvarming, el og mange andre bruksområder. Det benyttes en forbrenningsmotor eller en gassturbin til omdannelse av biogass til el og varme. Gassen kan også oppgraderes til naturgass og sendes ut i naturgass nettet.

Vi har løst varierende oppgaver for denne type anlegg, og herunder kan du se et utvalg av de oppgaver som vi har løst.

Utvalg av tidligere løste prosjekter innenfor biogass:
  • Design og engineering av NH3 og CO2 stripper for biogassanlegg, Biokraft Bornholm
  • Design av husdyrgjødsels separasjonsanlegg
  • Prosess design av NH3 stripper på eksisterende biogassanlegg
Kontakt meg for mer informasjon
Afdelingsleder Aalborg
Hans Langhoff Nielsen
Mobil: +45 2611 9887
Sitemap - Webdesign af Jacob Leander ApS