• Danish
 • English
 • Norwegian Bokmål

Ferdigvare produksjon

Vi tilbyr deg kompetanser innenfor ferdigvare produksjon

Process Engineerings interne kompetanser innenfor ferdigvare produksjon dekker generelt over fasiliteter til kommersielt- og kliniskpakning med tilhørende pakke prosesser og GMP forsyningsanlegg.

Vår spesifikke prosesskunnskap relaterer seg til:

 • Blisterpakning
 • Beholderpakning
 • Ampullpakning
 • Dråpepakning
 • Wallettering

Vår kunnskap omkring GMP forsyningsanlegg omfatter:

 • Water for Injection
 • Purified Water
 • Clean Steam
 • Clean Compressed Air
 • Sterile gasser
 • Ventilation klasse E, D, C, B og A
Kontakt meg for mer informasjon
Pharma Engineering Manager
Jens Ole Petersen
Mobil: +45 2679 5755
Sitemap - Webdesign af Jacob Leander ApS