• Danish
  • English
  • Norwegian Bokmål

Farma

Process Engineering har stor erfaring innenfor kjemi, biotek, næringsmiddel samt health & nutrition

Siden vår oppstart i 1999 har vi fokusert på engineering av prosessene i prosessindustrien innenfor et bredt spekter av bransjer, og det har gitt oss stor erfaring med de grunnleggende produksjonsprosesser innenfor bl.a. kjemi, biotek, næringsmiddel samt health & nutrition. Derfor tilbyr vi våre kompetanser til din virksomhet i farmaindustrien.

Process Engineering leverer end-to-end engineering ytelser med en aktiv tilgang, som understøtter frontloading i våre prosjekter. Vi arbeider med feasibility study, conceptual design, basic design, detailed design, installasjon og commissioning med formål om å integrere våre kunder`s behov og knowhow i prosjektet effektivt.

Good Engineering Practice og Risk Assessment er faste metoder, vi anvender i vårt arbeide, og kombinert med prosess knowhow gir det oss et godt fundament for en risikobasert tilgang til kvalifisering (VMP, URS, DQ, IQ, OQ) i den farmasøytiske industri.

Vårt arbeide i prosessindustrien gjennom årene gir oss i dag en god forståelse for, hvordan frontloading, løsningsvalg, design freeze og eksekvering påvirker prosjektets omkostninger.

Våre interne kompetanser dekker i dag over API produksjon, farmasøytisk produksjon og ferdigvare produksjon samt GMP forsyningsanlegg til disse.

Klikk på de nedestående faner og les mer om de forskjellige områder vi arbeider innenfor i farmaindustrien. Du er også alltid velkommen til å kontakte oss for å få ytterligere informasjon.
API
Farmasøytisk produksjon
Ferdigvare produksjon
Kontakt meg for mer informasjon
Pharma Engineering Manager
Jens Ole Petersen
Mobil: +45 2679 5755

Referanse

Syntese A/S

Syntese A/S – New Final Handling

Design og konstruksjon av hovedforsyningsanlegg (ordinære og GMP)

Kvalifisering (URS, IQ, OQ, PQ) av prosessutstyr og GMP-forsyningsanlegg

Referanse

Biofac

Biofac A/S – Upgrade of production

Kvalificeringsassistanse i forbindelse med ny produksjonsenhet

Produksjonsfasilitet

Sitemap - Webdesign af Jacob Leander ApS