• Danish
  • English
  • Norwegian Bokmål

Brannfarlige væsker

Lever deres virksomhet opp til kravene i de nye tekniske forskrifter for brannfarlige væsker fra 2010?

De nye regler for brannfarlige væsker gjelder for alle eksisterende virksomheter med overjordiske tankanlegg.

Omfattede virksomheter skal senest 15. januar 2013 oppfylle krav vedr. skumslukningsanlegg og overrislingsanlegg for å unngå at nåværende tillatelser bortfaller. Den godkjennende myndighet er den enkelte kommunes ledelse.

I Process Engineering A/S kan vi hjelpe deg med:

  • Å vurdere hva som skal til for at kravene i de tekniske forskrifter er overholdt
  • Å søke om godkjennelse av de relevante endringer
  • Rådgivning i Safety Integrety Level, bl.a. 61058 og 13849
  • Å gjennomføre endringer, som prosjektleder eller prosjektingeniør
Kontakt meg for mer informasjon
Direktør
Poul B. Jakobsen
Mobil: +45 2424 1183
Sitemap - Webdesign af Jacob Leander ApS