• Danish
 • English
 • Norwegian Bokmål

Bearbeiding og detaljpakking

Vi tilbyr deg sterk kompetanse i bearbeiding og detaljpakkings prosessen

Process Engineerings interne kompetanse i bearbeiding og detaljpakkingsprosessen dekker generelt prosessen, tekniske løsninger og innretningsmessige forhold.

Vår spesifikke prosesskunnskap omfatter:

 • Produkthåndtering til bearbeidings prosessene
 • Opptining med container, Micro eller RF-teknologi
 • Standardisering og hakkekjøtts bearbeiding
 • Marinering
 • Stikking, tumbling, koking og røking
 • Sous-vide produksjon
 • Slicing, pakning og kartonering
 • Robot palletering, palletransport og lager
 • Ekspedisjon og innfrysing
 • Arbeidsplassinnretning
 • Etikett og sporbarhetsløsninger
 • Automasjon, MES og utbyttekontroll
 • Maskintekniske løsninger

Vi tilbyr også kunnskap og løsninger på:

Kjøleanlegg

 • Analyse og kartlegging av behov
 • Prosjektering og prosjektgjennomføring

Ventilasjon og varmegjenvinning

 • Analyse og kartlegging av behov
 • Prosjektering og prosjektgjennomføring
 • Analyse av installasjon og forslag til energioptimering

Forsyninger

 • Analyse og kartlegging av behov innenfor kjøling, damp, vann, luft og gass
 • Kravsspesifikasjon og løsningsforslag

Konstruksjon og beregning

 • Konstruksjon og beregning av stålkonstruksjoner, tanker, trapper og platformer m.m.
Kontakt meg for mer informasjon
Director, Food & Biotech Section
Michael Hastrup Andersen
Mobil: 24810506
Sitemap - Webdesign af Jacob Leander ApS