Simon Kaltoft Sønderby

Stilling: Procesingeniør
Uddannet: Energiingeniør
Mobil: +45 6011 2178
Simon Kaltoft Sønderby

Nøglekvalifikationer:

Simon Kaltoft Sønderby er uddannet energiingeniør fra Aalborg Universitet med speciale inden for termisk energi og procesteknik. Han kommer fra en stilling som projektingeniør hos Svedan Industri Køleanlæg, hvor han projekterede industrielle køleanlæg til primært fjernkølebranchen og bl.a. havde ansvar for projektledelse, dokumentation, indkøb, tilsyn og myndighedsgodkendelse.

Han har derudover fem års erfaring med røggasrensningsanlæg (DeNOx) til tungindustrien hos FlowVision A/S, hvor han designede, udviklede og idriftsatte ammoniak/urea doseringsanlæg i både ind- og udland. Hertil har han udført numeriske flowberegninger (CFD) inden for forbrændingsanlæg og røggasrensningssystemer på konsulentbasis.

Speciale i:

  • Termodynamiske og procestekniske beregninger
  • Numerisk flowmodellering (CFD)
  • Køleanlæg
  • P&ID Styklister
  • Styrings- og driftsbeskrivelser
  • Projektledelse
  • Instrumentering
  • Idriftsættelse
  • Visual Basic programmering

Øvrige kvalifikationer:

Simon Kaltoft Sønderby vil bl.a. styrke Process Engineering A/S’ kompetencer inden for design og dokumentering af procesanlæg, energitekniske og fluidmekaniske beregninger, køleanlæg samt simulering.