Per Zakarias Sørensen

Stilling: Senior Projektingeniør
Uddannet: Mejerist
Mobil: +45 6011 2181
Per Zakarias Sørensen

Nøglekvalifikationer:

Per Zakarias Sørensen er uddannet mejerist og senere Levnedsmiddeltekniker. I starten af sin karriere arbejdede Per som mejerist hos MD, Nestlé og Arla Foods i Nr. Vium og senere som Levnedsmiddeltekniker ved Arla Foods Ingredients, R&D og Innovationscenter i Nr. Vium. I knap to år var Per udstationeret i Argentina, hvor han arbejdede med opbygning og drift af pilotanlæg, renovering af bygninger, service installationer og anlæg.

I 2005 blev han ansat i APV/Invensys/SPX, hvor han var syv år i GPE (General Project Engineering) som Process and Commissioning Engineer. Her var han ansvarlig for review af PID, funktions- og procesbeskrivelser, design af proceslinjer (osteri, recombination, valle/lactose, smør & ionbytning) og indkøring af procesanlæggene i projektet.

Efterfølgende var han ansat som procesingeniør hos Scanflavour (Essentia Proteins), hvor han arbejdede med optimering af procesanlæg, ombygning/nybygning af proceslinjer, udvælgelse af maskinudstyr og komponenter, indkøb, montageaftaler, styringsbeskrivelse og idriftsættelse sammen med produktionen.

Senest kommer han fra en stilling hos Fødevarestyrelsen som tilsynstekniker i detail med kontrolbesøg hos restauranter, butikker og institutioner.

Speciale i:

  • Opbygning/nybygning
  • Review af PID
  • Funktions- og procesbeskrivelse
  • Design af proceslinjer
  • Optimering af procesanlæg
  • Idriftsættelse

Øvrige kvalifikationer:

Per Zakarias Sørensen vil bl.a. styrke Process Engineering A/S’ kompetencer inden for fødevareindustrien med erfaringer fra fødevareprocesanlæg til håndtering af flydende- og pulverprodukter, procestrin som separering, dosering, varmebehandling og tørring, samt hygiejne ifm. fødevareproduktion, bakteriologi, fødevare produktkendskab og rengøring.