Dennis Sripathy

Stilling: Senior ingeniør
Uddannet: Maskingeniør
Mobil: +45 6011 2170
Dennis Sripathy

Nøglekvalifikationer:

Dennis Sripathy er uddannet maskiningeniør fra SDU Teknikum i Odense og har de sidste 10 år arbejdet hos Union Engineering (i dag Pentair). Her var han Project Engineer og arbejdede med forskellige ingeniøropgaver ifm. CO2 procesanlæg og senere blev han commissioning engineer, hvor han installerede og idriftsatte anlæg rundt i verden.

Sidste år vendte han tilbage til Danmark, hvor han arbejdede som Claims & Warranty Manager med kundekontakt og troubleshooting efter overlevering af anlæggene.

Speciale i:

  • Procesteknisk engineering og design
  • Projektledelse og supervision
  • Installation og idriftsættelse af procesanlæg
  • Fejlfinding og procesoptimering
  • CO2-indvendingsanlæg

Øvrige kvalifikationer:

Dennis Sripathy vil bl.a. styrke Process Engineering A/S’ kompetencer inden for den mekaniske og industrielle sektor med sine erfaringer med procesteknisk engineering, design, optimering og installation og idriftsættelse af procesanlæg.