Bo Priis

Stilling: Kemiingeniør
Uddannet: Diplomkemiingeniør
Mobil: +45 6011 2170
Bo Priis

Nøglekvalifikationer:

Bo Priis er uddannet Diplomkemiingeniør inden for retningen proces- og kemiteknik. Han startede sin karriere som miljømedarbejder i Nordfyns Kommune og arbejdede efterfølgende i fem år i katalyse og procesafdelingen i Haldor Topsøe A/S. Herefter arbejdede han i Amminex A/S i Nyborg, hvor hans opgave var at færdiggøre og genstarte et nedlukket procesanlæg med henblik på at optimere anlægget til givne produktionskrav.

I de sidste par år har han arbejdet med egne projektidéer inden for energiindvinding.

Speciale i:

  • Diverse simple typer af procesudstyr (eks. varmeveksler)
  • Katalyse og reaktorer
  • Troubleshooting
  • Stærk analytisk sans
  • God evne til faglig fordybelse

Øvrige kvalifikationer:

Bo Priis vil bl.a. styrke Process Engineering A/S’ kompetencer inden for procesforståelse.