• da

Maskintekniker som brenner for å arbeide innenfor prosessindustrien!

Brenner du for prosessdesign og motiveres du av å være med på å starte en avdeling opp i Norge? Så skal du søke denne stillingen.

 Om virksomheten
Process Engineering Norge A/S er et nyetablert datterselskap til Process Engineering A/S i Danmark. I Danmark serviserer PE prosessindustrien innenfor næringsmiddel, kjemisk, farmasøytisk, tradisjonell industri og olje- & gass. Firmaet ble grunnlagt i 1999 og er 100 % privateid. Selskapet har siden starten opplevd en sunn og positiv vekst både i omsetning og medarbeidere. Medarbeiderstaben teller i dag ca. 112 rådgivende ingeniører og teknikere med stor erfaring.

 Av vesentlige arbeids- og ansvarsoppgaver kan nevnes:

 • Design i 2 og 3 D av rørsystemer, anlegg, maskiner og utstyr
 • Layout og detaljtegninger av rør, anlegg, maskiner og utstyr
 • Ytarbeide utbudsmateriale og vurdere tilbud fra underleverandører
 • Rådgivende arbeide utført for / hos kunder
 • Deltagelse i, og planlegging av møter med kunder og relevante leverandører.

Arbeidsbeskrivelse:
Oppgavene er meget varierte og kan strekke seg fra oppgaver av få timers varighet, til lengre-varende prosjekterings- og konsulentoppgaver. Arbeidsstedet vil avhenge av den enkelte oppgave og ofte være en kombinasjon av arbeide på kontoret og hos kundene. Det er snakk om en meget selvstendig og spennende stilling, hvor det blir rik mulighet for å arbeide med mange forskjellige problemstillinger som utvelges og tilpasses etter dine kvalifikasjoner.

Kvalifikasjoner og erfaring:

 • Du er utdannet som maskintekniker eller lignende og har erfaring fra prosessindustrien.
 • Behersker IT som ditt arbeidsredskap (Inventor, Plant 3D, AutoPlant og eventuelt Solid Works).
 • Arbeidet med Vault
 • Kan lese og utarbeide PFD og P&ID diagrammer.
 • Teknisk prosjektledelse og gjerne med erfaring fra prosjektgjennomføring ”on-site”.
 • Utarbeidelse av kravspesifikasjoner, stykklister, komponentlister, TAG nummer lister o.s.v.
 • Leverandørkontakt generelt.
 • Gjerne erfaring med CE merking og ATEX.
 • Som person er du selvgående, trives med å arbejde med mange forskjelligartede oppgaver
 • Du er en imødekommende type og har lett for å omgås andre mennesker.
 • Fleksibilitet og solid drive med en resultatorientert og innovativ arbeidsform.
 • Evnen, lysten og muligheten til å bli utstasjonert ved kunder i kortere eller lengre perioder.

Språk:

 • Behersker norsk og engelsk i skrift og tale.

Vi tilbyr:
En spennende stilling med stort kontaktnett og tett samarbeide med mennesker på alle nivåer. Våre kunder spenner fra små og mellemstore virksomheter til store internasjonale selskaper med produksjonsenheter i inn- og utlandet. Et aktivt, nærværende og uformelt miljø, med reell mulighet for å være med til å prege utviklingen fremover. Imøtekommende og smilende arbeidskollegaer som kan sparre på et høyt faglig nivå. For alle våre medarbeidere er det stor mulighet for å se resultatet av egne initiativer og innsatser, samt gode personlige og faglige utviklingsmuligheter.
Vi har en ambitiøs vekststrategi, som du blir en del av. Det betyr, at du med den høye kvalitet i ditt arbeide er med til å sikre at vi har tilfredse kunder, som kommer tilbake. Du kombinerer derfor din egen ekspertise med dine kollegaers gjennom sparring og kunnskapsdeling over telefon, Skype, mail og på kontoret. Vi prioriterer løpende kontakt med dine kollegaer høyt – også for å sikre, at du trives. Samtidig vil vi være en attraktiv arbeidsplass, hvor det er balanse mellem arbeide og privatliv. Møter på tværs av avdelinger og årlig teambuilding, sommerfest med familien m.m. er faste innslag i kalenderen.

Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte:
Avdelingsleder, Jan Kåre Nymoen, telefon +47 4732 7447

Har du lyst til å bli vår nye kollega, så send din søknad vedlagt relevante data,  mrk. ref.nr. 002, til HR-afdelingen: Dorte Mohr Carstensen: dmc@proeng.dk.

Alle henvendelser behandles fortrolig og det avholdes løpende intervjuver.

 

 

 

Kontakt mig for mere information
Daglig Leder, Process Engineering Norge A/S
Jan Kåre Nymoen
Mobil: +47 4732 7447
Sitemap - Webdesign af Jacob Leander ApS