Processimulering

Korrekt dimensioneret med processimulering

Processimulering er et væsentligt værktøj i arbejdet i Process Engineering. Det gør det nemlig muligt at simulere en proces, så både den kemiske sammensætning og parametre som temperatur, tryk og flow kan fastlægges ved projektets start. Netop dét har været et af hovedværktøjerne i det EUDP-støttede projekt, som har resulteret i det første danske anlæg uden for laboratoriet til produktion af eMethanol.

“Processimulering gør det muligt for os at fastlægge masse- og energibalancer, tryk og temperaturer for et procesanlæg og dermed etablere den basis, der skal bruges til at designet anlægget i detaljer. Samtidig øger det muligheden for at få det optimale proceslayout, da det herigennem er muligt at optimere procesparametrene. I Process Engineering anvender vi processimulering til at etablere de såkaldte PFD (Process Flow Diagram) og udføre beregninger på både varmevekslere, destillationskolonner og kemiske reaktorer. Det gør det desuden også muligt for os at etablere en tidlig estimering af kapitalomkostningerne i forbindelse med det valgte design,” forklarer Claus Christiansen, afdelingsleder af afdelingen i København.

Processimulering i projekt om CO2-neutrale brændsler

Et eksempel på et projekt, hvor der er gjort brug af processimulering, er det EUDP-støttede demonstrationsprojekt, Power2Met, hvor Process Engineering har udarbejdet materiale- og energibalancer og PFD for anlægget som et led i sit ansvar for den samlede engineering af anlægget. I halvandet år har en projektgruppe fra kontoret i København i samarbejde med Aalborg Universitet arbejdet på et anlæg til produktion af eMethanol – et af de såkaldte elektrofuels. Elektrofuels er CO2-neutrale brændsler produceret på basis af elektricitet fra vedvarende energikilder som sol og vindenergi. Alt sammen energikilder, der kan være med til at bidrage til en grønnere profil i vores brændstoffer.

“I forbindelse med fastlæggelse af driftbetingelser for methanolsyntesen har vi først på baggrund af et litteraturstudie fastlagt reaktionskinetikken og derefter udarbejdet en simuleringsmodel. Denne har dannet basis for det videre design og dimensionering af procesudstyret til anlægget,” fortæller Claus Christiansen.

En række kolleger med kompetencer i processimulering

I Process Engineering er processimulering et vigtigt værktøj, som vi tilbyder til vores kunder. På kontoret i København har vi lige nu en gruppe af kemiingeniører – flere af dem med en Ph.D overbygning – der har stærke kompetencer i processimulering.

Den primære software, vi benytter os af, er fra AspenTech, som blandt andet indeholder en database med termodynamiske oplysninger på tusindvis af komponenter. Det gør det muligt at finde frem til de rigtige betingelser for anlægget.

Vil du vide mere om projektet om elektrofuels? Så se videoen herunder og hør fra ansatte i Process Engineering, hvordan projektet er forløbet. Tjek også her, hvad Energy Supply skrev om projektet.