Køleanlæg

Vi har mange års erfaring inden for projektering og design af køleanlæg, og vi kan hjælpe dig med at beregne dit anlæg i henhold til PED og ASME, samt sørge for CE-mærkning af køleanlægget. Har du brandbare kølemidler, tilbyder vi at udføre en ATEX-klassificering af anlægget.

Vi har altid fokus på energiforbruget, miljøvenlige kølemidler og mulighederne for genvinding af overskudsvarmen. Ofte kan køleanlæg helt eller delvist kombineres med et varmepumpeanlæg til produktion af varmt rengøringsvand eller anden procesvarme.

Vi rådgiver dig i analyse og beregning af dit kølebehov, projektering og specificering af anlægget, fremstilling af udbudsmateriale, supervision under opbygning af anlægget og idriftsættelse og validering af funktion.

Kontakt mig for mere information
Poul B. Jakobsen
CEO, Administrerende direktør
Telefon: +45 2424 1183

Det tilbyder vi

Som grundlag for design af dit køleanlæg udfører vi en række køletekniske beregninger. Vi foretager simulering af køleprocessen med forskellige kølemidler for at se, hvilket der er mest effektivt, og om vi kan finde andre energibesparelser.

Vi beregner kølekredsens komponenter som fordamper, kondensator og kompressor, og vi beregner trykfaldet i rørledningerne. Samtidig har vi øje for at simulere indfrysningen af produktet for at fastslå dit kølebehov, og vi ser på mulighederne for varmegenvinding.

Anlæg

Har du et projekt, som du har brug for stærke ingeniørkompetencer til?

Så kontakt os og hør, hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner

Book et møde