Teknisk designer/maskintekniker

Teknisk Designer og CAD administrator. Ved siden af det daglige tegnearbejde kommer du til at supportere alle Process Engineering’s kontorer (8
i alt) i ind og udland. Arbejdsstedet kan udgå fra et af de 5 kontorer i Danmark: København, Sorø, Fredericia, Århus eller Ålborg.

Som teknisk designer udfører du ubesværet tegneopgaver i virksomhedens anvendte CAD-programmer.

Som CAD administrator vedligeholder du virksomhedens valgte systemer i samarbejde med systemleverandørerne. Du sikrer, at der til stadighed arbejdes med nyeste versioner af anvendt software og herunder introducere og træne internt, så medarbejdernes arbejdsvilkår er så effektive som muligt.

Det er din opgave at holde dig opdateret på nye trends i markedet og afsøge mulighederne for videreudvikling og effektivisering af anvendelsen af softwareløsningerne.

I samarbejde med vores IT-ansvarlige forhandler og indkøber du software, opdateringer, service m.v. og sætter retningen for virksomhedens softwareløsninger, både mht. valg og anvendelse.

Du må forvente et nogenlunde 50/50 split mellem tegneopgaver og CAD administration.

Primære ansvarsområder

  • Du har betydelig erfaring med Autodesk Plant 3D samt Inventor og Vault.
  • Overordnet skal du have godt kendskab til rørdesign og 3D tegning af rørsystemer.
  • Du er en god kommunikator, som ubesværet kan hjælpe kollegerne ved tekniske udfordringer og spørgsmål.
  • Du kan med den ene hånd stå fast og sætte retning og med den and hånd være lyttende med lyst og evne til at hjælpe og servicere organisationen.
  • Du må gerne have kendskab til andre CAD-programmer samt evnen til at forstå nye CAD-programmer på et overordnet niveau.
  • Du har passion for systemer, struktur og datadisciplin.
  • Du trives i CAD administratorrollen samtidig med det daglige tegnearbejde og taler naturligt med leverandører af CAD-programmer.
  • Du kan sætte fælles retning for CAD-opgaver i projekter.
  • Du har evnen til at kommunikere retning og mål over for gruppen af tekniske designere.
  • Du forfølger mål og tidsplaner i opgaver. 
Interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Mogens Olesen på mol@proeng.dk eller 29634954

Har du lyst til at være vores nye kollega? Så send din ansøgning vedlagt relevante data mærket Pro2347 til hr@proeng.dk.

 

Om Process Engineering
Process Engineering er en af landets førende rådgivende ingeniørvirksomheder inden for design, udvikling og implementering af procesanlæg. Alt med rør, ventiler, rørføring, pumper, instrumenter og enhedsoperationer behersker PE på højeste niveau. Proces Engineering har en skandinavisk tilstedeværelse med ca. 85 ansatte og med 5 afdelinger over hele Danmark samt afdelinger i Norge og Holland. Virksomheden har eksisteret i over 20 år, er 5-dobbelt gazellevirksomhed samt igen i 2022 certificeret som Great Place to Work.