Procesingeniør

Procesingeniør med projektlederforståelse

Stillingen

Til afdelingen i Glostrup leder vi efter en skarp senior procesingeniør. Du vil deltage i projekter indenfor Energy & Renewables-sektorerne, fx med Power to X eller pyrolyse (basic og detailed engineering, procurement og construction supervision)

En spændende stilling med mange kontakter og tæt samarbejde med mange mennesker på alle niveauer. Du vil kombinere egen ekspertise med kollegaers gennem sparring og videndeling over telefon, mail, Teams og på kontoret.

Der vil være mange muligheder for forskellige opgavetyper, men også for forskellige geografiske arbejdssteder i ind- & udland. Arbejdsstedet afhænger af den enkelte opgave og er ofte en kombination af arbejde på kontoret og hos kunden.

Process Engineering A/S har et aktivt, nærværende og uformelt miljø, med reel mulighed for at være med til at præge udviklingen fremover. Imødekommende og smilende arbejdskollegaer, der kan sparre på et højt fagligt niveau. Store mulighed for at se resultatet af egne initiativer og indsatser, samt gode personlige og faglige udviklingsmuligheder.

Dine primære områder
 • Rådgivende ingeniørarbejde udført for kunden.
 • Udvælge egnet procesteknologi & udarbejdelse af procesdesign.
 • Dimensionering af procesanlæg & -udstyr.
 • Udarbejdelse af massebalance, PFD og P&ID.
 • Kommerciel – & teknisk projektledelse.
 • Inspektion (FAT og SAT) hos leverandører og kunder.
 • Indsamle og validere anlægs-/udstyrsdokumentation.
 • Deltagelse og planlægning af møder med kunder og leverandører.
 • Indsigt og teknisk forståelse, foruden gennemgang af maskiner og anlæg, for at sikre, at udstyret lever op til gældende nationale regler.
 • Foretage risikovurderinger.
 • Assistere salgsfunktionen ifm. udarbejdelse af tilbud og præsentation af disse for kunder.
Kandidaten

Uddannelse som f.eks. kemiingeniør, maskiningeniør eller termisk energi- og procesingeniør. Et ekstra plus er en projektlederuddannelse og/eller f.eks. certificering iht. PMI, IPMA eller anden international anerkendt projektlederuddannelse.

Som person er du imødekommende og har nemt ved at omgås andre mennesker. Du har et personligt højt “drive” med en resultatorienteret og innovativ arbejdsform, hvor du evner at bevare overblikket – også i pressede situationer. Du kan lide faglige udfordringer og motiveres af at se resultater. Din forretningsforståelse er i top og du har en solid passion omkring procesdesign. Du overholder aftaler, er omhyggelig med fokus på detaljer og har nemt ved at arbejde i teams, hvor du bidrager til det gode samarbejde. I projekter tager du ejerskab, afleverer opgaverne indenfor aftalte tidsramme i rette kvalitet og er tydelig i din kommunikation til både kunder og kollegaer.

Interesseret?

Er du nysgerrig og vil gerne vide mere? Så kontakt afdelingsleder Frank Hülsen på tlf. 26770695 eller på mail fhu@proeng.dk

Har du lyst til at være vores nye kollega? Så send din ansøgning vedlagt relevante data mærket KØB2344 til hr@proeng.dk

Ansøgninger bliver gennemgået løbende indtil den rette kandidat til stillingen er fundet.

Alle henvendelser behandles fortroligt.

Om Process Engineering

Process Engineering er en af landets førende rådgivende ingeniørvirksomheder inden for design, udvikling og implementering af procesanlæg. Alt med rør, ventiler, rørføring, pumper, instrumenter og enhedsoperationer behersker PE på højeste niveau. Proces Engineering har en skandinavisk tilstedeværelse med ca. 85 ansatte og med 5 afdelinger over hele Danmark samt afdelinger i Norge og Holland. Virksomheden har eksisteret i over 20 år, er 5-dobbelt gazellevirksomhed samt igen i 2022 certificeret som Great Place to Work