Ledige stillinger hos Process Engineering

Er du interessert i å utvikle deg og vokse inn i en ny spennende stilling?

Har du bakgrunn fra Teknisk avdeling og/eller Produksjons avdeling innenfor næringsmiddel bransjen eller fra annen prosessindustri? Er du interessert i å være med til å oppbygge en ny avdeling for Process Engineering Norge AS? Er du bosatt i Kristiansandsområdet og uddannet som Ingeniør eller tekniker?

Så skal du søke denne stillingen hos oss.

Om virksomheten

Process Engineering Norge A/S er et nyetablert datterselskap for Process Engineering A/S i Danmark. I Danmark betjener PE prosessindustrien innenfor næringsmiddel, kjemisk, farmasøytisk, tradisjonell industri og olje- & gass. Firmaet ble grunnlagt i 1999 og er 100 % privateid. Selskapet har siden starten opplevd en sunn og positiv vekst både i omsetning og medarbeidere. Medarbeiderstaben teller i dag ca. 100 rådgivende ingeniører og teknikere med stor erfaring.

Arbeidsbeskrivelse

Stillingen er en utviklingsstilling med mål om at den som ansettes blir leder av en ny del av Process Engineering med ansvar for avdelingsns resultat og for ledelse av de ansatte.

Oppbygging av ny avdeling og salg av våre tjenester til eksisterende og nye kunder
Utførelse av ingeniør/konsulent tjenester.

Av vesentlige arbeids- og ansvarsoppgaver kan nevnes:
 • Salgsarbeide mot kunder i området i samarbeide med selskapets ledelse
 • Identifisere og rekruttere nye ansatte for avdelingen
 • Ansvar kommersielt- & teknisk for kundeleveranser levert av avdelingen.
 • Rådgivende ingeniørarbeide utført for kunder
Kvalifikasjoner og erfaring:
 • Du er utdannet f.eks. ingeniør (evt. maskiningeniør), maskinmester eller tekniker.
 • En del års erfaring Teknisk avdeling, fra prosessdesign oppgaver eller produksjons avdeling hos en produksjonsbedrift innenfor næringsmiddelbransjen, annen prosessindustri eller fra leverandørindustrien til de samme bransjene.
 • Har du noe salgserfaring er det en fordel.
 • En grundig og systematisk analytisk innfallsvinkel til oppgaver.
 • Behersker IT som ditt arbeidsredskap (MS Office, Project & Visio, og eventuelt CADsystemer.
 • Som person er du proaktiv, selvkjørende, trives med å arbeide med mange ulike oppgaver.
 • Du er en imøtekommende type og har lett for å omgås andre mennesker.
 • Fleksibilitet og solid drive med en resultatorientert og innovativ arbeidsform.
 • Systematisk og med gode evner til å skape og bevare overblikk, også i pressede situasjoner.
Språk:
 • Behersker norsk og engelsk i skrift og tale.
Vi tilbyr:

En spennende stilling med store utviklingsmuligheter for den rette personen.

Våre kunder spenner fra små og mellemstore virksomheter til store internasjonale selskaper med produksjonsenheter i inn- og utlandet. Et aktivt, nærværende og uformelt miljø, med reell mulighet for å være med til å prege utviklingen fremover. Imøtekommende og smilende arbeidskollegaer som kan sparre på et høyt faglig nivå. For alle våre medarbeidere er det stor mulighet for å se resultatet av egne initiativer og innsatser, samt gode personlige og faglige utviklingsmuligheter.

Vi har en ambitiøs vekststrategi, som du blir en del av. Det betyr, at du med den høye kvalitet i ditt arbeide er med til å sikre at vi har tilfredse kunder, som kommer tilbake. Du kombinerer derfor din egen ekspertise med dine kollegaers gjennom sparring og kunnskapsdeling over telefon, Teams/Skype, mail og på kontoret. Vi prioriterer løpende kontakt med dine kollegaer høyt – også for å sikre, at du trives. Samtidig vil vi være en attraktiv arbeidsplass, hvor det er balanse mellem arbeide og privatliv. Møter på tvers av avdelinger og i den enkelte avdeling, og årlig teambuilding, sommerfest med familien m.m. er faste innslag i kalenderen.

Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte:

Daglig Leder, Jan Kåre Nymoen, telefon +47 4732 7447

Har du lyst til å bli vår nye kollega, så send din søknad vedlagt relevante data, mrk. Osl2124 til hr@proeng.dk

Alle henvendelser behandles fortrolig og det avholdes løpende intervjuver.

Kontakt mig for mere information
Jan Kåre Nymoen
CEO, Administrerende direktør Process Engineering Norge AS
Telefon: +47 4732 7447