Country Manager

Er du en ingeniør med lederambisjoner. Klar for neste utfordring?

For den norske virksomheten opplever vi en økt oppdragsmengde og vi er på jakt etter deg som kan ta rollen som country manager.

Pr i dag er vi tre ansatte i Oslo, men ser for oss at vi er en avdeling på rundt ti ansatte innen utgangen av 2025. Våre kunder pr i dag er toneangivende selskaper inne norsk næringsmiddelindustri, samt fornybar energi.

Som country manager vil du ha det operative ansvaret for den norske avdelingen

Du er overordnet ansvarlig for kvalitet og fremdrift for alle prosjekter i Norge og har fullt P&L ansvar for den norske virksomheten. Rollen er en del av ledergruppe i konsernet og du vil rapportere direkte til CEO i Danmark.

I Process Engineering AS er vår viktigste ressurs til suksess alle våre medarbeidere. Det er de som gjør Process Engineering til en god arbeidsplass. Derfor arbeider vi også hver dag med å skape det beste arbeidsmiljø i samarbeid med alle ansatte.

I 2018, 2019, 2020, 2022 og 2023 har vi blitt sertifisert som en svært god arbeidsplass i Great Place to Work.

Projektforløb

Faglig sterk lagspiller

Du er utdannet ingeniør eller siv.Ing og har rundt ti års erfaring som rådgivende ingeniør fra prosessindustrien. Ledererfaring er ikke et krav, men du bør ha interesse og motivasjon for å utvikle deg i den retning. Så er du i stand til å balansere forretningsaspekter med god teknisk kompetanse, samt evne til å lede et team.

En grundig forståelse for komplekse og prosessmessige utfordringer, samt like å dele av din kunnskap vil være viktig i rollen.

En en støttende og inkluderende lederstil tror vi er gunstig i denne rollen. (One team).

Du er detaljorientert og har fokus på kvalitet, kostnader og tidsplan i oppgaveløsningen. Tydelig i kommunikasjonen til kunder på norsk og engelsk er viktig egenskap.

Country manager vil du ha følgende ansvar
 • Bygge og lede et effektivt tverrfaglig team.
 • Ansvarlig for anbudsprosesser og kontraktsforhandlinger.
 • Lede og utvikle den norske avdelingen i henhold til strategi for selskapet.
 • Overvåke og lede alle operasjonelle aspekter for virksomheten i Norge.
 • Identifisere og forfølge nye forretningsmuligheter i det norske markedet.
 • Bygge og opprettholde sterke relasjoner med kunder og partnere, samt oppfølging og initiering av markedsaktiviteter og kommunikasjonsstrategier.
 • Overvåke gjennomføringen av prosjekter for å sikre at de er i tråd med kundens krav, norske lover og forskrifter og selskapets standarder.
 • Ansvarlig for prosjektleveranser, inkludert tidsplaner, budsjettstyring og kvalitetskontroll.
 • Rapportere til CEO om den norske virksomhetens status, resultater og utfordringer.
Vi kan tilby
 • En meget sentral rolle med ansvar for utviklingen av selskapet i Norge.
 • En variert arbeidsdag med ressurser for å lykkes.
 • Attraktive og konkurransedyktige betingelser.
 • Bonusavtale / Opsjonsavtale
 • Pensjonsavtale.
 • Bilordning.
 • Sentrale lokaler på Økern.
 • Forsikringsordninger.
 • Spennende kunder og prosjekter.

Har du erfaringen og kompetansen vi ser etter, ønsker vi gjerne å høre fra deg! Ta gjerne kontakt med våre rådgivere for mer informasjon: morten.vik@christianiakarriere.no eller bej@christianiakarriere.no

Vi vil behandle søknader og intervjue aktuelle kandidater fortløpende. Vi ser frem til å motta din søknad og cv, snarest og senest 12.03.24.

Alle henvendelser behandles konfidensielt og i henhold til gjeldende GDPR krav.

Velkommen som søker!

Process Engineering Norge AS er et rådgivende ingeniørfirma bestående av ansatte med god kompetanse innenfor forskjellige bransjer innen prosessindustrien. Våre ingeniører veileder prosessvirksomheter i planlegging og design av prosjekter. Vi er et heleid datterselskap av Process Engineering A/S i Danmark som siden 1999 har fokusert på prosessindustrien innenfor sektorene Energy & Renewables, Industri, Food, Biotech og Pharma. Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001 kvalitetsstyringsystem og vi arbeider etter det i Process Engineering Norge AS.

Selskapet har i dag virksomhet i Danmark, Nederland og Norge. Vi er i underkant av 100 ansatte totalt og omsetter for ca 160 millioner, hvorav det norske markedet utgjør ca. 10% av denne omsetningen i dag.