• Dansk
 • English
 • Norwegian Bokmål

Hygiejne, personale og vareflow

Vi tilbyder dig stærke kompetencer inden for hygiejne, personale og vareflow

Process Engineerings interne kompetencer inden for hygiejne, personale og vareflow dækker generelt over selve processen, regler, tekniske løsning og indretningsmæssige forhold.

Vores specifikke proceskendskab relatere sig til:

 • Fastlæggelse af vareflow og processer
 • Hygiejneopdeling af bygningslayout ift. processen
 • Hygiejnesluse løsninger
 • Personaleflow, omklædning og indretning
 • Håndtering og rengøring af knive og værktøjer
 • Rengøringsløsninger af rum og udstyr
 • CIP-løsninger til maskin- og procesudstyr
 • Håndtering af hjælpematerialer

Vi tilbyder også viden og løsninger på:

Køleanlæg

 • Analyse og kortlægning af behov
 • Projektering og projektgennemførelse

Ventilation og varmegenvinding

 • Analyse og kortlægning af behov
 • Projektering og projektgennemførelse
 • Analyse af installation og forslag til energioptimering

Forsyninger

 • Analyse og kortlægning af behov inden for køl, damp, vand, luft og gas
 • Kravsspecifikation og løsningsforslag

Konstruktion og beregning

 • Konstruktion og beregning af stålkonstruktioner, tanke, trapper og platforme m.m.
Kontakt mig for mere information
Director, Food & Biotech Section
Michael Hastrup Andersen
Mobil: 24810506
Sitemap - Webdesign af Jacob Leander ApS