CO2

Fra luft til bord

I takt med den grønne omstilling er vi nødt til at tænke i nye teknologier for at imødegå de udfordringer, der stammer fra klimaforandringer og en stadig stigende efterspørgsel efter fødevarer.

Process Engineering A/S har i samarbejde med Aarhus Universitet designet et pilotanlæg, der tager afsæt i en ny teknologi, som har potentiale til at revolutionere måden, hvorpå vi producerer fødevarer. Hvis du er nysgerrig efter at høre, hvad det går ud på, så hør vores medarbejder Mads B. Andersen fortælle om casen i videoen.

Konceptet “Fra Luft til Bord” handler om at udnytte CO2 til at producere proteiner via brug af avanceret fermenteringsteknologi. Fermentering er ikke nyt, men hvad der gør netop denne case unik, er processens evne til at omdanne kulstof fra CO2 til spiseligt protein. Mikroorganismer spiller en central rolle i denne proces, da de anvender CO2 som kulstof-kilde og omdanner den til acetat. Herefter omdannes acetatet via en biokemisk reaktion til proteiner, der kan anvendes som ingrediens til fødevarer.

Teknologien har potentiale til at transformere fødevareproduktionen, da den ikke kræver brug af landbrugsjord, som man i princippet kan tilplante med træer og dermed yderligere bidrage til at reducere luftens indhold af CO2. Selvom teknologien stadig er i udviklingsfasen, er der ingen tvivl om, at potentialet er enormt.

”Fra luft til bord”-konceptet er et bud på en bæredygtig løsning for fremtidens fødevareproduktion.

Velbekomme!

Book et møde