Rådgivningsopgaver

Et stigende antal rådgivningsopgaver har bidraget til stor indtjeningsfremgang!

Et stigende antal rådgivningsopgaver inden for procesindustrien har bidraget til stor indtjeningsfremgang hos Process Engineering.

Der er rift om de ansattes kompetencer hos den rådgivende ingeniørvirksomhed Process Engineering, og det afspejler sig i de økonomiske resultater.

I det seneste år er bruttofortjenesten sprunget i vejret med 71 pct. til 49,6 mio. kr. Endnu større er den procentvise stigning på bundlinjen, der viser et overskud på 7,2 mio. kr. Det er mere end en tredobling i forhold til indtjeningen forrige år.

“Den korte version er, at vi har haft udsolgt på alle hylder,” forklarer salgsdirektør Jørn Gammeljord Pedersen om resultatudviklingen.

“Alt, hvad vi har haft af medarbejdere, har vi kunnet sende ud. Og det har vi egentlig haft god succes med gennem en længere periode,” uddyber han.

Den Fredericia-baserede ingeniørvirksomhed, der er grundlagt i 1999, har siden opstarten fokuseret på procesindustrien.

Det vil sige, at firmaets ingeniører og teknikere hjælper med at tegne, planlægge og drive anlægsprojekter for kunder i særligt fødevarebranchen.

I dag beskæftiger Process Engineering knap 80 medarbejdere fordelt over fem afdelinger i Danmark. Men er der behov for det, så giver samarbejde med underleverandører mulighed for at stille yderligere 20 mand til rådighed.

“Vi nyder godt af at samarbejde med andre virksomheder, som er i lidt samme situation som os og er dygtige inden for nogle bestemte områder. Der er et gensidigt ønske om at samarbejde for at kunne løfte de større opgaver,” fortæller Jørn Gammeljord Pedersen.

Oven på det seneste års vækst mener ingeniørfirmaets ledelse, at det er blevet rette tid til at kigge ud over landets grænser.

Derfor er blikket vendt mod de nære eksportmarkeder, hvor det både kan komme på tale at foretage opkøb eller indgå strategiske samarbejder.

“Vi er i gang med at undersøge, hvilke muligheder der er, og vi har haft kontakt til forskellige partnere.”

“Det er typisk rådgivere ligesom os selv, der i en eller anden form er etablerede, men som kan se en fordel i at gå sammen med os for at opnå en større slagkraft,” forklarer Jørn Gammeljord Pedersen.

Sammen med de udenlandske ambitioner er der vækstforventninger til 2017 såvel som de efterfølgende år. Det betyder dog også, at selskabet skal have den rette bemanding til at kunne følge med.

“Vi vil helt sikkert fortsætte med at ansætte og oplever også stigende interesse for at søge ansættelse hos os,” siger salgsdirektøren.

I en årrække har der ellers været skrevet og snakket meget om flaskehalse på det danske arbejdsmarked, når det gælder kvalificerede ingeniører.

Men selv om Process Engineering også mærker, at arbejdskraften ikke just hænger på træerne, så er det stadig til at finde de rette folk.

“Vi kan mærke, der er rift om ingeniørerne. Men vi nyder godt af, at vi er blevet større og har fået større opgaver. Det hjælper til, at vi får langt flere ansøgninger, end vi har gjort tidligere,” siger Jørn Gammeljord Pedersen.

Kilde: http://finans.dk/

Kontakt mig for mere information
Poul B. Jakobsen
CEO, Administrerende direktør
Telefon: +45 2424 1183
Kontakt mig for mere information
Jørn Gammeljord Pedersen
Salgsdirektør
Telefon: +45 2788 0736