Energi & Renewables

ATEX vurdering af biomasseanlæg

ATEX vurdering af biomasseanlæg

Kortlægning af brandfarlige materialer Identificering af udslipskilder samt tændkilder Gennemgang af ventilationseffektivitet og tilgængelighed Vurdering af drifttid for anlæg Zoneklassificering og beskrivelse af rengørings- og vedligeholdelsesrutiner

Myndighedsgodkendelse

ATEX vurdering af halmfyret varmeværk

Gennemgang af hele anlægsdesignet Risikovurdering og zoneklassificering af halmfyret varmeværk Handlingsplan baseret på risikovurderingen Opfølgning på handlingsplan

Bigadan

Support til Plant 3D

Identificere og implementere rørspecifikationer og komponenter Optegning af hele proceslinjer i 3D Foretage aftalte design review med kunden Udtrække isometrier til montage og svejsekontrol As-build dokumentation

Arcon Sunmark

Producent af solfangeranlæg

Rørstressanalyse på baggrund af kundens 3D model af rørsystem Beregninger ud fra designdata på tryk og temperatur Udarbejdet beregningsrapport

Reference - systembygger

Projektassistance til fem varmepumpeprojekter

Indgå aftale med alle leverandører og administrere indkøb til projektet Tryktabsberegninger for alle rør inden bestilling af pumper Koordinering og afklaring med styringsleverandør Udarbejdelse af PI Diagram samt komponentliste Opdatering af design beregningssystem