Projekter

Her på siden kan du finde eksempler på nogle af vores tidligere løste projekter og få et indblik i de kompetencer, vi tilbyder.

Scroll ned over siden eller vælg den kategori, som du gerne vil finde en reference inden for. Klik på de enkelte referencer for at læse mere om selve projektet og omfanget af vores ydelser.

Kontakt mig for mere information
Poul B. Jakobsen
CEO, Administrerende direktør
Telefon: +45 2424 1183

Aker BioMarine AS har udviklet et nyt protein hydrolysat til brug i fødevarer. Aker BioMarine AS ønskede at etablere et pilot- og produktlanceringsanlæg for optimering og produktudvikling, som samtidig skulle bane vej for produktion i stor skala.

Graasten Salater udvider deres produktionsfaciliteter, og Process Engineering leverer rådgiverydelser til projektet vedrørende procesanlægget.

Udarbejdelse af en CE-inkorporeringserklæring iht. EU 1935/2004 på et brugt posefilter, der skulle installeres i et anlæg i en fødevareproduktion.

Process Engineering leverer rådgiverydelser til Comet Bio og deres andel af procesanlægget. Vi samarbejder på tværs af projektet med ejeren af demonstrationsanlægget og myndigheder i forbindelse med miljøgodkendelse.

Ekstra ressource som planner og controller i etableringen af et nyt anlæg til produktion af mælkepulver og modermælkserstatning.

For en kunde, der leverer procesløsninger til fødevareindustrien, detail projekterede vi et CIP-anlæg med item liste, PI Diagram og styringsbeskrivelse.

Support til den overordnede projektledelse, at alle kontrakter blev overholdt, og at alt procesudstyr levede op til gældende EU-lovgivning og kundens standarder.

Udvikling af ny procesløsning i mikseanlæg til is og rådgiver på procesanlægget under udbygningen af eksisterende produktionsanlæg.

Forprojekt af procesanlægget til protein hydrolysat, samt assistance i teknisk ekspertviden inden for design, opførelse og ombygning af fabrikker til produktion af fødevareingredienser.

Udarbejdelse af CE-mærkning af et helt nyt losseanlæg på havnen i Skagen.

Ingeniør- og tegneassistance vedrørende design og dokumentationsgrundlag for nyt testcenter.

Designydelser til forsøgsanlæg i et innovationscenter med procesanlæg bestående af avancerede procesteknologier til udvikling af produkters funktionalitet og holdbarhed.

Projektledelse på investeringsprojekt med udvidelse og nybygning af produktions- og kontorlokaler, proces-, CIP- og forsyningsanlæg.

Formulering af PI Diagram standard og efterfølgende as-build PI Diagram dokumentation på glycidol-anlæg.

Opgradering og effektivisering af mikseanlæg i iscreme fabrik for at imødese krav til kvalitet, fleksibilitet og fremtidige kapacitetskrav.

Design af procesløsning til kontinuerlig køling af produktet grundet kapacitetsudvidelse.

Forprojekt af et langtidsholdbart produkt med teknisk rådgivning af procesanlæg til integration af eksisterende anlæg og CIP.

Udskiftning af eksisterende NH3-køleanlæg med centralt glykol-køleanlæg, mens anlægget stadig forsynede produktionen med køling.

Indkøb og idriftsættelse af vogntog til intern transport på fabriksarealet, hvor varerne og emballagen ikke udsættes for påvirkninger fra vind og vejr.

Etablering af et adgangssystem, så kraner og reolsystem standser, når der er personer, der skal have adgang til forsendelseslager.

Installation af punktudsugning til to eksisterende pakkelinjer og et nyt centralt støvsugeranlæg tilsluttet automatisk CIP-anlæg og varmluftstørringsanlæg.

CE-mærkning af en produktionslinje for snacks herunder ost, nødder og tørrede frugter.

Udvidelse af eksisterende procesanlæg og et green field procesanlæg.

Besøge og besigtige alle TINE Meierierne AS’ seks fabrikker, udarbejde komplet kapacitetsanalyse og produktionsdiagram for hver fabrik.

Projektet bestod i at ombygge og klargøre eksisterende produktionsfaciliteter anvendt for produktion af foderstof til ingrediensproduktion for fødevarer.

I tæt samarbejde med kunden har vi gennemført dette “green field project”, hvor vi har løftet projektet til fuld kommerciel produktionsfabrik.