Projekter

Her på siden kan du finde eksempler på nogle af vores tidligere løste projekter og få et indblik i de kompetencer, vi tilbyder.

Scroll ned over siden eller vælg den kategori, som du gerne vil finde en reference inden for. Klik på de enkelte referencer for at læse mere om selve projektet og omfanget af vores ydelser.

Kontakt mig for mere information
Poul B. Jakobsen
CEO, Administrerende direktør
Telefon: +45 2424 1183

Aker BioMarine AS har udviklet et nyt protein hydrolysat til brug i fødevarer. Aker BioMarine AS ønskede at etablere et pilot- og produktlanceringsanlæg for optimering og produktudvikling, som samtidig skulle bane vej for produktion i stor skala.

Graasten Salater udvider deres produktionsfaciliteter, og Process Engineering leverer rådgiverydelser til projektet vedrørende procesanlægget.

Facilitering af CE-mærknings workshops og oplæring af SEAM’s medarbejdere i CE-mærkning, dokumentation og teknisk dossier.

Installation af varmevekslere i rørsystem hos Avista Green for at udnytte overskudsenergien til yderligere forbedring af energinøgletallene.

Udarbejdelse af en CE-inkorporeringserklæring iht. EU 1935/2004 på et brugt posefilter, der skulle installeres i et anlæg i en fødevareproduktion.

CE-mærkning af inspektionsplatforme på Storebæltsbroens højbro og lavbro.

ATEX zoneklassifikation af Avista Greens opsamlingsanlæg i Horsens og anlægget, som de processerer smøreolien på, i Kalundborg og derudfra udarbejde en zoneklassifikationsrapport.

Vi har gennemgået anlægget for at udarbejde PI Diagrammer (Piping and Instrumentation Diagram) og fremstille tag-lister

Process Engineering leverer rådgiverydelser til Comet Bio og deres andel af procesanlægget. Vi samarbejder på tværs af projektet med ejeren af demonstrationsanlægget og myndigheder i forbindelse med miljøgodkendelse.

Ekstra ressource som planner og controller i etableringen af et nyt anlæg til produktion af mælkepulver og modermælkserstatning.

Process Engineering A/S fungerede som underleverandør på alle engineering ydelser til oprensning og fjernelse af CO2 samt liquifaction til LBG.

Ekstra ressource til at optegne rørsystemet i tre udsugningsanlæg til håndtering af spild fra produktionsmaskiner.

For en kunde, der leverer procesløsninger til fødevareindustrien, detail projekterede vi et CIP-anlæg med item liste, PI Diagram og styringsbeskrivelse.

Support til den overordnede projektledelse, at alle kontrakter blev overholdt, og at alt procesudstyr levede op til gældende EU-lovgivning og kundens standarder.

Udvikling af ny procesløsning i mikseanlæg til is og rådgiver på procesanlægget under udbygningen af eksisterende produktionsanlæg.

Forprojekt af procesanlægget til protein hydrolysat, samt assistance i teknisk ekspertviden inden for design, opførelse og ombygning af fabrikker til produktion af fødevareingredienser.

Håndtering af hele den tekniske del af etablering af CO2-terminalen med udarbejdelse af rørdesign, ajourføring af PID samt design og beregning.

Beregning af CAPEX og OPEX med henblik på identifikation af det mest fordelagtige alternativ til afluftning af spædevand.

Gennemgå den eksisterende dokumentation og CE-mærke biomasseanlægget på Asnæsværket i Kalundborg for at sikre, at det i dag lever op til de gældende direktiver og standarder.

Udvikling af elektrolyseanlæg til produktion af eMethanol, et såkaldt elektrofuel og CO2-neutral brændsel, til reduktion af udledning af CO2.

Udarbejdelse af CE-mærkning af et helt nyt losseanlæg på havnen i Skagen.

Genopbygning af nyt og væsentlig større raffinaderi for Avista Oil på siten i Kalundborg Havn, hvor det tidligere raffinaderi brændte ned til grunden i 2017.

Anlæg baseret på komplet nye separationsprincipper i drift med en række pulverhåndterings- og separationsproceser forbundet af ca. 40 transportbånd.

Total revamp og produktionsforøgelse af et ældre anlæg til produktion af organisk opløsningsmiddel baserede bindemidler.

Udarbejdelse af en fælles procedure i form af en håndbog til håndtering af CE-mærkningsdirektivet og efterfølgende implementering i organisationen.

Udnyttelse af overskudsvarme fra tjæredestillationsproces til at producere fjernvarme.

Design af fjernvarmesystem med fokus på miljø, avanceret design, udstyr og affaldsforbrændingsanlæg.

Udvidelse af det eksisterende procesanlæg i syntesefabrik F2 med en ny synteseenhed bestående af et reaktorforlag, reaktor og kondenser.

CE-mærkning af filtreringsanlæg i forbindelse med installation af ekstra filtreringsenheder til oprensning.

CE-mærkning af tørreskabsanlæg i forbindelse med installation af ekstra ny tørreskabslinje med tørreskab, vakuumpumpe, køleunit og styreskab.

Conceptual Design på opgradering af talkumdoseringsanlæg for at sikre fuld kapacitet og reducere spild.

Udvidelse af det eksisterende procesanlæg i syntesefabrik F2 med en ny type blandingsforlag.

Conceptual Design på opgradering af procesvandsanlæg ift. mulige forbedringer på eksisterende anlæg.

Installering af nye procesanlæg, opgradering af eksisterende procesanlæg og commissioning ved etablering af ny produktionsfacilitet.

Opgradering af Biofacs eksisterende system til acetoneoprensning i forbindelse med etablering af ny produktionsfacilitet.

Kvalificering (URS, IQ, OQ og PQ) af proces- og forsyningsanlæg i en ny facilitet hos Syntese, der ønskede at øge deres API sluthåndtering.

Forøgelse af API sluthåndtering og etablering af bygning indeholdende de tre afsluttende procestrin i produktionen af Mesalazin.

Støj- og energiprojekt hvor overskudsvarmen bliver leveret til fjernvarmenettet.

Ingeniør- og tegneassistance vedrørende design og dokumentationsgrundlag for nyt testcenter.

Designydelser til forsøgsanlæg i et innovationscenter med procesanlæg bestående af avancerede procesteknologier til udvikling af produkters funktionalitet og holdbarhed.

Projektledelse på investeringsprojekt med udvidelse og nybygning af produktions- og kontorlokaler, proces-, CIP- og forsyningsanlæg.

Formulering af PI Diagram standard og efterfølgende as-build PI Diagram dokumentation på glycidol-anlæg.

Opgradering og effektivisering af mikseanlæg i iscreme fabrik for at imødese krav til kvalitet, fleksibilitet og fremtidige kapacitetskrav.

Design af procesløsning til kontinuerlig køling af produktet grundet kapacitetsudvidelse.

Forprojekt af et langtidsholdbart produkt med teknisk rådgivning af procesanlæg til integration af eksisterende anlæg og CIP.

Udskiftning af eksisterende NH3-køleanlæg med centralt glykol-køleanlæg, mens anlægget stadig forsynede produktionen med køling.

Indkøb og idriftsættelse af vogntog til intern transport på fabriksarealet, hvor varerne og emballagen ikke udsættes for påvirkninger fra vind og vejr.

Etablering af et adgangssystem, så kraner og reolsystem standser, når der er personer, der skal have adgang til forsendelseslager.

Installation af punktudsugning til to eksisterende pakkelinjer og et nyt centralt støvsugeranlæg tilsluttet automatisk CIP-anlæg og varmluftstørringsanlæg.

Udarbejdelse af PI Diagrammer og linewalk på procesanlæg.

Design af komplet 3D model af ny dampkedelanlæg med både ny bygning og rørføringer til eksisterende bygninger.

Udarbejdelse af det samlede materiale og dokumentation til ansøgning for myndighedsgodkendelse af et nyt biogasanlæg.

Etablering af ny gasterminal for distribution af gas med design og optegning af terminalen samt udarbejdelse af udbudsmaterialer for alle rør og stålstrukturer, platforme og trapper.

Projektledelse omkring raffinaderiets anlæg inden for nyetablering af anlæg, vedligehold og turn around.

Udskiftning af to 55 meter høje Calsiner med design af specielle løfteåg og kraner samt udførelse af CE-mærkning af løfteudstyret.

CE-mærkning af en produktionslinje for snacks herunder ost, nødder og tørrede frugter.

Installation af ekstra udstyr til det eksisterende varmebehandlingssystem for yderligere varmebehandling af dele af det destillerede tjæreprodukt.

Udvidelse af eksisterende procesanlæg og et green field procesanlæg.

Besøge og besigtige alle TINE Meierierne AS’ seks fabrikker, udarbejde komplet kapacitetsanalyse og produktionsdiagram for hver fabrik.

Projektet bestod i at ombygge og klargøre eksisterende produktionsfaciliteter anvendt for produktion af foderstof til ingrediensproduktion for fødevarer.

I tæt samarbejde med kunden har vi gennemført dette “green field project”, hvor vi har løftet projektet til fuld kommerciel produktionsfabrik.

Design af 5000t tank samt rørsystemer for heavy fuel olie. Projektet er udført i samarbejde med byggerådgiver og elrådgiver.

Book et møde