Reference - systembygger

Projektassistance til fem varmepumpeprojekter

  • Indgå aftale med alle leverandører og administrere indkøb til projektet
  • Tryktabsberegninger for alle rør inden bestilling af pumper
  • Koordinering og afklaring med styringsleverandør
  • Udarbejdelse af PI Diagram samt komponentliste
  • Opdatering af design beregningssystem