Myndighedsgodkendelse

ATEX vurdering af halmfyret varmeværk

  • Gennemgang af hele anlægsdesignet
  • Risikovurdering og zoneklassificering af halmfyret varmeværk
  • Handlingsplan baseret på risikovurderingen
  • Opfølgning på handlingsplan