Design af CO2 gasterminal

Anlæg for CO2

  • Udarbejdelse af PI Diagram og komponentliste opbygning
  • Rørstressberegninger baseret på termiske påvirkninger, tryk påvirkninger, jordskælv og vindlaster
  • 3D design af units og rørbroer

Book et møde