• Dansk
  • English
  • Norwegian Bokmål

Biogas

Vi løser forskellige opgaver inden for biogas

Hjertet i et biogasanlæg er en anaerob rådnetank, der behandler affald fra afgrøder. Tankene fødes med energiafgrøder som majs ensilage eller biologisk nedbrydeligt affald, herunder spildevandsslam, madaffald og gylle fra husdyr.

Under processen og i en lufttæt beholder forvandles biomasseaffald til metan. Gassen kan bruges til opvarmning, el og mange andre operationer. Der bruges en forbrændingsmotor eller en gasturbine til omdannelse af biogas til el og varme. Gassen kan også opgraderes til naturgas og sendes ud i naturgas nettet.

Vi har løst varierende opgaver for denne type anlæg, og herunder kan du se et udpluk af de opgaver, som vi har løst.

Udpluk af tidligere løste projekter inden for biogas:
  • Design og engineering af NH3 og CO2 stripper for biogasanlæg, Biokraft Bornholm
  • Design af gylleseparationsanlæg
  • Process design af NH3 stripper på eksisterende biogasanlæg
Kontakt mig for mere information
Afdelingsleder
Hans Langhoff Nielsen
Mobil: +45 2611 9887
Sitemap - Webdesign af Jacob Leander ApS