Industri

Vi rådgiver og assisterer dig i tekniske opgaver og projekter inden for industri.

Vi er uvildige rådgivere, som ikke leverer udstyr og anlæg, men i stedet rådgiver vi og kortlægger de mest optimale løsninger for dig. Vi har bred erfaring inden for industri med fokus på kvalitet, fleksibilitet og økonomi. Vi er med dig fra start til slut, når du skal gennemføre mindre opgaver, nybygning eller ombygning af tekniske anlæg. Vores tilgang til opgaver og projekter inden for industri er fleksibilitet, hvor vi altid tilpasser os til vores kunder og har fokus på at tilbyde den rette kompetence til opgaven.

Vi gør alt benarbejdet og udarbejder udbudsmaterialer, så du køber ind uden fordyrende mellemled efter princippet “by direct”. Vi har den grundlæggende viden og markedskendskab til processerne inden for industrien, der sikrer dig, at projekter og opgaver bliver løst bedst og billigst.

Kontakt mig for mere information
Jørn Gammeljord Pedersen
Salgsdirektør
Telefon: +45 2788 0736

Det tilbyder vi

Opgaverne spænder fra mindre dag-til-dag opgaver og til større projekter, som bliver gennemført over længere tid. Vi arbejder ofte med forprojekter for at kortlægge koncepter, økonomi og planlægning i projekterne. Forprojektet danner beslutningsgrundlaget for kundens vurdering for, hvorvidt projektet skal igangsættes.

Vi tilbyder blandt andet engineering opgaver, projektledelse, tilsynsopgaver og sikkerhedskoordinering på byggepladser, CE-mærkning og ATEX rådgivning. Vi arbejder med en faseopdelt projektmodel, hvor vi effektivt inddrager kundens medarbejdere og knowhow. Samtidig sørger vi for, at alle elementerne i projektet bliver behandlet sikkert.

I vores arbejde udfører vi rørdesign i Plant 3D, AutoPlant og PDMS, rørstressanalyser med programmerne Triflex, Rohr2 og Caesar II software, konstruktion i AutoCAD Inventor og foretager FEM/FEA analyse af strukturer. I forbindelse med avancerede beregninger, statiske og dynamiske, anvender vi beregningsprogrammet Nastran.

Industri

Kemisk industri

Særligt kemiske anlæg er et kerneområde for Process Engineering. Vores kemitekniske afdeling tilbyder blandt andet processimulering og kan med dette værktøj kortlægge processerne i din produktion. Du kan læse mere information omkring processimulering via linket her.

Spildevand

Vi tilbyder vores ydelser inden for spildevandsområdet til blandt andet produktionsvirksomheder og offentlige renseanlæg. Ofte er et forprojekt med til at danne rammen om opgaver, der skal løses, og opgaverne er ofte ændringer i eksisterende anlæg.

Industri
Industri

Gas

I Process Engineering har vi betydelig erfaring inden for gasanlæg, hvor vi primært assisterer maskinbyggere og gasproducenter. Vi tilbyder blandt andet udarbejdelse af PFD (Process Flow Diagram), PI Diagram (Piping and Instrumentation Diagram), design og beregningsopgaver, udarbejdelse af udbudsmateriale, kontrahering og tilsyn med installationsarbejde.

Skibsværft

Vi håndterer både design, engineering, dokumentation, CE-mærkning, ATEX og inspektion inden for skibsværft. Vi tilbyder projektledelse, design af rørinstallationer, rørstressanalyse, tryktabsberegning, konstruktion af stål og struktur og dokumentationshåndtering.

Industri
Stena

Generel industri

Vi assisterer produktionsvirksomheder, værksteder og maskinbyggere med kompetencer og kapacitet. Industriopgaver løser vi for blandt andet producenter af byggematerialer, som får løst ad hoc opgaver eller større projekter inden for deres tekniske produktionsanlæg. Ofte har vores kunder nøglepersoner, som kender produktionen, og som har brug for ekstra hjælp til at få løst en opgave.

Vi møder gerne fysisk op og deltager som en del af virksomheden i den periode, hvor vi løser opgaven.

Vores projekter inden for Industri

Tryktabsberegning på rørsystem
Tryktabsberegninger for DN 100, DN 125 og DN 150 ud fra tegning af rørsystem og data på medie, flow, tryk, temperatur, densitet og viskositet, samt udarbejdelse af beregningsrapport.
Landbaserede fiskeopdrætsanlæg
Implementering og support af AutoCAD Plant 3D og rørdesign udført i Plant 3D.
Anlæg for CO2
Supportfunktion vedr. PI Diagram og komponentliste opbygning, samt rørstressberegninger baseret på termiske- og trykpåvirkninger.
Beregning af fundament til store scrubbere til montage på skibe for røggasrensning
Gennemgang af DNV regelsæt, opsætning af statisk model, beregning af last, opsætning af 3D beregningsmodel af dynamiske påvirkninger, samt rapportering.
Opmåling og beregning af eksisterende stålkonstruktion på silo
Opmåling af stålkonstruktion, styrkeberegning og vindbelastning ift. Eurocode, samt udarbejdelse af beregningsrapport.
Previous slide
Next slide

Har du et projekt, som du har brug for stærke ingeniørkompetencer til?

Så kontakt os og hør, hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner

Book et møde