Food & Biotech

Process Engineering har mange års erfaring med procesdesign inden for Food & Biotech. Vi arbejder sammen med dig for at levere den bedste procesløsning.

I samarbejde med vores kunder bidrager vi til procesløsninger, der producerer sunde og bæredygtige fødevarer af høj kvalitet. Procesdesignet fokuserer på løsninger, der er teknologiske innovative, bæredygtige og ressourceeffektive. Vores designløsninger varetager bl.a. fødevare- og biotekindustriens målsætninger omkring den grønne omstilling og dermed en reduktion af CO2 frem mod 2030.

Vi har indgående kendskab til fødevare og biotek forarbejdningsanlæg ud fra almindelig god fremstillingsmæssig praksis for hygiejnisk udstyr, komponenter og materialer, der bliver anvendt til at håndtere, behandle og pakke produkter, hvor en høj grad af hygiejne er påkrævet. Designet af procesanlæg og proceslinjer efterlever bl.a. anerkendte hygiejne standarder som EHEDG  guidelines, 3-A sanitær standarder, EU-forordning 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer m.m.

Vores ydelser omfatter end-to-end engineering procesdesign med mange års praktisk erfaring fra procesanlæg og proceslinjer. Vores mange forskellige opgaver og projekter relateret til forskellige procesanlæg og proceslinjer inden for Food & Biotech giver os det nødvendige branchekendskab i flere industrier. Du kan læse mere om de forskellige industrier herunder.

Kontakt mig for mere information
Michael Hastrup Andersen
Director, Food & Biotech Section
Telefon: +45 2481 0506

Det tilbyder vi

Med Process Engineering som tværfaglig ingeniørpartner er dit projekt i fokus. Vi varetager hele projektet med rapportering til f.eks. styregruppen, indgår i et projektteam med reference til din projektleder eller specifik konsulentydelse under din styring og ledelse.

Vi tilbyder forundersøgelse, konceptuel og basis design, detaljeret design, installation og indkøring samt dokumentation og aflevering. Vi har erfaring med mange teknologier og enhedsoperationer på tværs af Food & Biotech sektoren, som du kan læse mere om under områderne Ingredienser, Mejeri, Bryggeri og læskedrik, Slagteri & forædling og fiskeriindustrien og Bageri, konfekturer & cerealier.

Ingredienser

Vores kompetencer med praktisk erfaring med relevante teknologier og mulighed for at udføre detaljeret design placerer os som den førende inden for rådgivere til ingrediensbranchen. Ingrediensbranchen fremstiller mange innovative produkter, hvor IP-rettigheder er meget afgørende. De er naturligt mere lukket omkring processen og ikke altid interesseret i én turnkey leverandør af procesanlægget. De har derfor brug for rådgivere, som forstår detaljerne i teknologierne og bl.a. kan håndtere grænsefladerne mellem disse.

Nogle af projekterne er blevet til i et universitetsmiljø og er ofte innovative, hvor ingredienserne opfylder funktionelle sundhedsegenskaber og skaber en cirkulær værdikæde gennem udnyttelse af restprodukter fra anden fødevareproduktion. Andre ingredienser forlænger fødevarers holdbarhed. Process Engineering er derigennem med til at opfylde FNs verdensmål indenfor bæredygtig udvikling, hvilket vi værdsætter.

Food & Biotech
Food og biotek

Mejeri

Vi tilbyder vores omfattende procesanlægskendskab til mejeribranchen i ind- og udland til alle opgaver uanset størrelse og kompleksitet. Vi udfører driftmæssig gennemgang på eksisterende procesanlæg og proceslinjer og tilbyder fleksibel og øget ressourcestyring til den tekniske afdeling. Vores involvering i projektet muliggør “fast track” eksekvering og CapEx optimering. Vi varetager alle funktioner og løser alle arbejdsopgaver i din projektorganisation, hvor vi påtager os roller som projektdirektør, teknisk projektledelse, procesingeniør, site ledelse, supervision/tilsyn, indkøringsansvarlige ingeniør, sikkerhedskoordinator, og dokumentation.

Vores kompetencer dækker over pulverhåndtering, rekombinerings-anlæg, silo & tank lagring, friskmælksanlæg, varmebehandling, aspetik, fermenteringsanlæg, osterianlæg, krystallisering, separations- og filtringsprocessor, hydrolyseringsanlæg, aktivkul-anlæg, afkalknings-anlæg, elektrodialyseanlæg, smør- og olieanlæg, iscremeanlæg, opkon-centrering via f.eks. inddampning, tørreanlæg til pulver, fylde- og pakke-maskiner, pulveremballering, færdigvare håndtering og CIP-anlæg.

Bryggeri og læskedrik

Bryggeri- og læskedrikindustrien omfatter hos os bryggerier, sodavands-, saft-, kildevand- og juicefabrikker. Disse fabrikker og procesanlæg har synergi med vores kompetencer og erfaringer på hele eller dele af processerne.

Vores knowhow inkluderer råvarehåndtering som f.eks. pulver, sukker, dissolver og mikse- og doseringsanlæg, rensning, gæring/fermentering, inaktivering/varmebehandling, fyldemaskiner og forståelse for komponent- og instrumentvalg i procesdesignet.

Food & Biotech
Food og biotek

Slagteri & forædling og fiskeriindustrien

Med baggrund i vores erfarne kompetencer i slagteri og forædlingsbranchen tilbyder vi vores ydelser til løsningsforslag på hele produktionskæden i slagtning af levende dyr til udskæring og indpakning af færdigvarepålæg.

Vores interne kompetencer dækker i dag over:

  • Slagtning, opskæring, udbening og pakning
  • Logistik, videreforarbejdning, detailpakning, lager og ekspedition
  • Hygiejneløsninger, personale og vareflow
  • Automation, MES og IT

Ydelserne tilbyder vi i både ind- og udland, og projekterne er meget forskelligartet. I projekternes indledende projektfaser udarbejder vi masterplaner for produktionsfaciliteterne ud fra kundens eget feasibility study til gennemgang og sparring vedrørende indkøb, installation og indkøring af pakkelinje. Kompetencernes praktisk hands-on erfaring betyder, at du får driftmæssige sparringsmuligheder.

Bageri, konfekturer & cerealier

Hos os omfatter Bageri, konfekturer & cerealier bl.a. bagerier, snacks, slik- og konfekturefremstilling, cereals, conveniences food og alkoholdestillation. Disse fabrikker og proceanlæg har synergi med vores kompetencer og erfaringer.

Vores kompetencer kommer fra erfaring med drifts- og procesdesign og dækker over:

  • Pulverhåndtering, opbevaring og pakning af pulver
  • Kravsspecifikation
  • Risikoanalyse (HAZOP), zoneklassificering (ATEX) og CE-mærkning
  • Procesdesign og validering af procesanlæg og proceslinjer inkl. komponent- og instrumentvalg
Food & Biotech

Vores projekter inden for Food & Biotech

Procesingeniør til fødevareindustri
Ydelser til procesdesign af procesanlæg til fødevareindustrien i ind- og udland, PI Diagram, database (stykliste), tilbudsforespørgsel, indkøb, FAT med slutkunde, dokumentation og CE-mærkning, samt CAD design.
Commissioning Manager
Indkøringsansvarlig under indkøring af osteri i Neumünster i Tyskland.
Industriel suppekoger inkl. CIP-system
Færdig design af PI Diagram baseret på PFD, dimensionering af tanke, rør og kogekar, samt design af specielle CIP-løsninger for at rengøre åbne tanke og rør.
Design af gæranlæg
Projektledelse for kunden, udarbejdelse af PI Diagram, kravsspecifikation for komponentvalg og instrumentering, indhente tilbud på alle komponenter, 3D rørdesign og layout.
Previous slide
Next slide

Har du et projekt, som du har brug for stærke ingeniørkompetencer til?

Så kontakt os og hør, hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner

Book et møde